Sparbanksgruppens ansvarsrapport 2020 har publicerats

Ansvar är en av de värderingar som styr Sparbanksgruppens affärsverksamhet, vid sidan av kundorientering, samarbete och resultatrikhet. Läs mer om Sparbanksgruppens Ansvarsrapport 2020.

När Sparbanken grundades för nästan 200 år sedan 1822 blev vår grundläggande uppgift ett socialt viktigt och ansvarsfullt uppdrag: att hjälpa det hårt arbetande folket i Finland att blomstra och sköta sin ekonomi bättre. Även i denna dag är vårt uppdrag att främja våra kunders ekonomiska välfärd och förmögenhet på ett ansvarsfullt sätt.

Vår ansvarsrapport baserar sig på en väsentlighetsanalys uppdaterad hösten 2019, där vi utvärderar ansvarsteman med hänsyn till Sparbanksgruppens affärsverksamhet och samhällseffekter.

”Vi lyfter fram i vår ansvarsrapport hur ansvarsfullheten syns i vår vardag och i hela vår verksamhet – i vårt sätt att förhålla oss till kunder, samarbetspartner, sektorn, myndigheter och andra berörda parter. Vårt uppdrag har alltid varit att främja våra kunders ekonomiska välfärd och förmögenhet på ett ansvarsfullt och lokalt sätt. 

Förra året visar att våra åtgärder i fråga om ansvar går i rätt riktning. Vi fortsätter att blicka framåt och satsa på ansvar med glädje, säger Tomi Närhinen, verkställande direktör för Sparbanksgruppen.

Läs Sparbanksgruppens Ansvarsrapport 2020.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...