Sparbanksförbundet anl

Sparbanksförbundet anl

Sparbanksförbundet är Sparbankernas centralinstitut som har hand om hela Sparbanksgruppens gruppstyrning och interna övervakning som ansvarigt centralinstitut.

Sparbankensförbundet producerar de nödvändiga stödtjänsterna för Sparbankerna samt för produkt- och tjänstebolagen. De centraliserade tjänsterna handlar om gruppens ledning, styrning, utveckling och stödtjänster samt gruppens dataadministration – vilka med tanke på insats-avkastning är bäst att centralisera på grund av kunskap, effektivitet och riskhantering. Dessutom hör treasury-verksamheten och hypoteksbanksverksamheten till centralinstitutets organisation eftersom de är en del av de centraliserade stödtjänsterna, men avsiktligt organiserade i ett annat bolag.

Intressant just nu