Open Banking – vad är det fråga om?

Open Banking – vad är det fråga om?

Det ändrade betaltjänstdirektivet PSD2 (Payment Services Directive 2) trädde i kraft i januari 2018. Vi har öppnat  Sparbankens tekniska gränssnitt för utomstående tjänsteleverantörer enligt direktivets krav.

Open Banking ger möjligheten att utveckla mer mångsidiga tjänster åt våra kunder. Som vår kund kan du i fortsättningen kontrollera dina kontouppgifter eller göra betalningsuppdrag via den tredje part du väljer. 

Öppna gränssnitt ger dig flera möjligheter 

Via öppna gränssnitt kan du som vår kund om du så önskar använda de kontoinformationstjänster (AIS) och betalningsinitieringstjänster (PIS) som tillhandahålls av tredje parter. 

Som vår kund kan du själv bestämma om du vill använda de nya tjänster som de öppna gränssnitten möjliggör. Du får även i fortsättningen betjäning också via de nuvarande kundtjänstkanalerna.  

Är det säkert att använda öppna gränssnitt?

När gränssnitten öppnas är det antagligen många som undrar hur säkra de är. Som kund i Sparbanken har du ingen orsak till oro – för oss är det ytterst viktigt att hålla användningen av öppna gränssnitt säker. Tredje parter kommer inte åt din kontoinformation och kan inte göra nya betalningar utan ditt samtycke. 

När du använder en tredje parts tjänst dirigerar de dig till Sparbankens Samtyckes- och bekräftelsetjänst för att ge ditt samtycke till att kontouppgifter hämtas eller att en betalning bekräftas. För att ge samtycke måste du identifiera dig antingen med Identifieringsappen  eller med lösenord och nyckelkodskortet.

Vi kontrollerar alltid tillstånden hos dem som använder gränssnitten 

Tredje parterna är reglerade och övervakade aktörer, av vilka det krävs tillstånd av myndigheterna att tillhandahålla kontoinformationstjänster eller betalningsinitieringstjänster. Vi kontrollerar alltid att varje tredje part som använder gränssnittet har ett gällande tillstånd för tjänsten i fråga. 

Ta reda på om tjänsteleverantören och förbättra säkerheten på webben

Ta reda på om företaget och aktörens tillförlitlighet, när du använder en tjänst som erbjuds av en tredje part. Kunden har rätt att få information gällande företagets verksamhet, licens och övervakande myndighet samt kontaktinformation. För att förbättra din webbsäkerhet bekanta dig med våra Säkerhet-tips. Kom till exempel ihåg att banken eller myndigheterna aldrig frågar efter dina bankkoder via telefon eller e-post.

Införing av tjänsten kräver inga åtgärder av dig

Användning av tredje parters tjänster är möjligt för våra privatkunder. Tjänstens införing kräver inga skilda åtgärder av dig. Gällande intressebevakningskonton och dispositionsrättkonton, vänligen kontakta din Sparbank för att öppna tjänsten. Om du är vår kund, rekommenderar vi att du skickar ett meddelande via nätbanken. På så vis är du färdigt verifierad. Ta kontakt.

Samtycke- och bekräftelsetjänst som hjälp

Med samtycke- och bekräftelsetjänsten kan du själv välja vilken kontoinformation du vill använda via tredje partens tjänst. Via tjänsten kan du också redigera eller radera dina tidigare samtycken. Samtycket måste enligt direktivet förnyas senast efter 90 dagar. Du blir dirigerad av den tredje parten du använder till Sparbankens samtycke- och bekräftelsetjänst, när förnyelsen blir aktuell.

I betalningsordertjänsten ser du betalningsinformationen du insatt via tredje parten, innan du bekräftar betalningen. Från din egna nät- och mobilbank ser du dina återkommande betalningar, men ifall du vill redigera eller radera betalningar, ska det göras via tredje partens tjänst. Finanssiala Ry har publicerat en omfattande artikel om saker som är bra för konsumenten att veta, gällande det andra direktivet om betalningstjänster. Bekanta dig med artikeln här.

Utvecklarportal öppnad för tredje parter

Vi har öppnat en utvecklarportal för tredje parter. Portalen finns på adressen https://developer.samlink.fi. Producent för utvecklarportalen är Sparbankernas nuvarande tekniska tjänsteleverantör. 

Utvecklarportalen ska vara en förbindelsekanal mellan tredje parter och Sparbanken. Den tillhandahåller tekniska beskrivningar av tjänsten för tredje parters lösningar samt ett separat verktyg för att testa dem.

Utvecklarportalen