Höjningen av gränsen för kontaktlös betalning minskar inte säkerheten i kortbetalningen

Att gränsen för kontaktlös betalning stiger till 50 euro är enligt Sparbanksgruppen en bra sak.” Betalningen går nu snabbare också när det gäller lite större köp. Dessutom minskar möjligheterna att se en annan persons PIN-kod när de kontaktlösa betalningarna ökar”, säger Manu Kauppila som är ansvarig direktör för Sparbankens kort.

Den nya gränsen för kontaktlös betalning är den högsta i Norden

Gränsen för kontaktlös betalning stiger till 50 euro i Finland i april 2019. Den nuvarande gränsen på 25 euro fördubblas och den nya betalningsgränsen är den högsta i Norden. I de övriga nordiska länderna varierar gränsen mellan ca 19 och 47 euro omvandlat till euro. 

Kontaktlös betalning blir hela tiden populärare 

Över 40 % av de kortbetalningar som görs med Sparbankens kort är kontaktlösa. ”Att betala kontaktlöst i Finland underlättas av att nästan varje betalterminal stöder kontaktlös betalning. Utomlands är situationen i allmänhet inte lika god och det är säkert en delorsak till att där är andelen kontaktlösa betalningar med våra kort ännu under 15 %”, summerar Kauppila. Han tror andelen kontaktlösa betalningar i Sparbanksgruppen kommer att gå förbi andelen betalningar som godkänns med PIN-kod under år 2019.

Frågan om hur säker kontaktlös betalning är väcker diskussion

Då och då väcker frågan om hur säkert det är att betala kontaktlöst fortfarande diskussion. Enligt Sparbanksgruppens erfarenhet har funktionen för kontaktlös betalning inte ökat missbruk av kortet. ” Vi har inte kunnat se någon klar koppling mellan dem. Av säkerhetsskäl ber betalterminalen regelbundet om den personliga PIN-koden fastän kunden skulle använda funktionen för kontaktlös betalning. På det viset försäkrar vi oss om att kortet innehas av rätt person – och att man inte glömmer PIN-koden, fastän man i fortsättningen betalar allt flera köp kontaktlöst”, säger Manu Kauppila. 

Sparbankens betalkort fungerar normalt också efter ändringen 

Att gränsen för kontaktlös betalning ändras kräver inga åtgärder åtminstone av Sparbankens kortinnehavare. Den nya gränsen uppdateras på de befintliga korten från och med 12.4.2019 när kunden för första gången använder sitt kort i butiken eller kontantautomaten. 

För ytterligare funktionen vänligen kontakta Manu Kauppila, direktör med ansvar för Sparbankens kort, tfn 050 5710 936, manu.kauppila@saastopankki.fi
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbankernas Centralbank
...