Sp-Hypoteksbank Abp

Sp-Hypoteksbank Abp:s uppgift är att tillsammans med Sparbankernas Centralbank Finland Abp ansvara för Sparbanksgruppens kapitalanskaffning på penning- och kapitalmarknaden. Sp-Hypoteksbank ansvarar för Sparbanksgruppens kapitalanskaffning genom att emittera säkerställda obligationer.
Sparbankens varumärkesbild.