Sp-Fondbolag som bolag

Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag som grundades år 2003. Sp-Fondbolag är ett inhemskt fondbolag som ägs av Sparbankerna och har koncession av finansministeriet. Sp-Fondbolag koncentrerar sig på förvaltningen av placeringsfonder och specialplaceringsfonder samt på kapitalförvaltning. Dessutom förvaltar bolaget alternativa fonder i enlighet med den auktorisering Finansinspektionen beviljat 2016. 

Vårt mål är att erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga fonder för långsiktigt sparande med beaktande av kundens behov. De placeringsfonder som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab är registrerade i Finland i enlighet med lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondernas teckningsställen är Sparbankernas kontor samt Oma Säästöpankkis kontor.

Sparbankernas Kapitalförvaltning är en affärsenhet inom Sp-Fondbolag och erbjuder bankernas kunder kapitalförvaltningstjänster i samarbete med Sparbankerna. Vi erbjuder diskretionär kapitalförvaltning och fondkapitalförvaltningstjänster till såväl företag, institutioner som privatkunder.

Sparbanksfonderna och Sp-Fondbolag Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen i Finland.

Styrelse

VD