Solvensen och ekonomiska läget

Enligt försäkringsbolagslagen bör försäkringsbolag årligen publicera en av styrelsen godkänd berättelse om sin solvens och sitt ekonomiska läge. Före uppgörande av ett försäkringsavtal bör åt kunden ges information om, var berättelsen som behandlar solvensen och det ekonomiska läget finns att tillgå. 

2019

2018

2017

2016