Sparbankernas sammanslutning

Sparbanksförbundet anl som är sammanslutningens centralinstitut, självständiga Sparbanker runtom i Finland, Sparbankernas Centralbank Finland Abp, Sp-Hypoteksbank Abp samt de företag som hör till dessas finansiella företagsgrupper, Sp-Fondbolag Ab och Sparbankstjänster Ab.

Sparbanksgruppen skiljer sig från Sparbankernas sammanslutnings i det att till Sparbanksgruppen hör även andra företag än kredit- och finansinstitut eller tjänsteföretag. De viktigaste av dem är Sb-Livförsäkring och Sb-Hem.

De företag som hör till Sparbankernas sammanslutning bildar en enligt sammanslutningslagen ekonomisk helhet, i vilken Sparbanksförbundet anl. och dess kreditinstitut har i sista hand solidariskt ansvar för varandras skulder och förpliktelser.