Information om Sparbanksgruppen

Sparbanksgruppen har varit en del av det finländska samhället sedan 1822. Bakgrunden till vår verksamhet handlar om att främja individens och samfundets välmående.

Ekonomisk välfärd har varit en del av Sparbankens verksamhet ända sedan den första finländska Sparbanken grundades år 1822. Sparbankernas grundtanke, främjande av sparsamhet, fastställs i sparbankslagen. I enlighet med sparbanksideologin var Sparbankernas grundläggande uppgift att hjälpa Finlands flitiga folk att bli förmögna och sköta sin ekonomi bättre – och vi fortsätter med detta arbete än i dag. Numera har Sparbanksgruppen till uppgift att främja kundernas ekonomiska välfärd och förmögenhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill erbjuda våra kunder den bästa helheten av personliga och digitala tjänster, med fokus på kundnytta, expertis, smidiga kontakter och ett mänskligt sätt att bemöta och betjäna alla kunder. Resultatet blir Sparbanksupplevelsen, som vi är kända för.

Sparbanksgruppen är Finlands äldsta bankgrupp och omfattar självständiga Sparbanker runtom i Finland, Sparbanksförbundet, Sparbankernas Centralbank, Sp-Hypoteksbank, Sp-Fondbolag, Sb-Livförsäkring, Sb-Hem och Sparbankstjänster.

Kunderna har en viktig roll i Sparbankernas administration. Som medlemmar i Sparbankernas styrelser styr och leder de bankens verksamhet, fastställer bankens riktning, beslutar om strategiska mål och mål för affärsverksamheten samt väljer bankens verkställande direktör.

Sparbanksgruppens centrala affärssegment är bankverksamhet, kapitalförvaltning och livförsäkring samt annan verksamhet, exempelvis Sb-Hems fastighetsförmedlingstjänster och stödfunktioner. Sparbankernas eget produkt- och tjänsteutbud omfattar alla centrala banktjänster. Serviceutbudet kompletteras av heltäckande finansiella tjänster och produkter som produceras tillsammans med samarbetspartner vars värderingar står nära Sparbanksgruppens.

Sparbanksgruppen är medlem i det europeiska sparbankssamfundet ESBG. 885 sparbanker i 18 länder är medlemmar i ESBG.