Information om Sparbanksgruppen

Sparbanksgruppen har varit en del av det finländska samhället sedan 1822. Bakgrunden till vår verksamhet handlar om att främja individens och samfundets välmående.

Bakgrunden till vår verksamhet handlar om att främja individens och samfundets välmående. Sparbankernas grundtanke, att främja sparande, står inskrivet i sparbankslagen. Vi är ekonomiska coacher: vi förstår oss på konsumentens ekonomi, vi erbjuder lösningar och expertis för att hålla koll på vardagsekonomin samt hjälper med att bli förmögen på ett sansat sätt.

Kunderna har en viktig funktion i Sparbankernas administration. Som medlemmar i Sparbankernas styrelser styr de och leder bankens verksamhet, definierar bankens riktning och fattar beslut om strategin och affärsverksamhetens mål och väljer bankens verkställande direktör.

Sparbanksgruppens centrala affärsverksamhetssegment är Bankverksamhet, Kapitalförvaltning och Livförsäkring, samt annan verksamhet, till exempel Sb-Hem-fastighetsförmedlingstjänst och stödfunktioner. Sparbankernas egna produkt- och serviceutbud täcker alla centrala banktjänster. Serviceutbudet kompletteras av finansbranschens tjänster och service som produceras tillsammans med samarbetsparter.

I vårt löfte ”Sparbanken hjälper alltid” kristalliseras grunden för hela vår verksamhet. Enligt en undersökning om uppskattning för varumärken gjord 2016 av tidningen Markkinointi & Mainonta samt Taloustutkimus (Brändien arvostus 2016) steg Sparbanken till det tredje mest uppskattade bankvarumärket. Enligt EPSI Ratings Pankki ja rahoitus 2016-undersökning gav våra företagskunder oss vitsordet 81,6 vilket är andra bäst av finländska banker. Enligt samma undersökning är vi den tredje mest innovativa banken i Finland.

Sparbanksgruppen är medlem i det europeiska sparbankssamfundet ESBG. ESBG:s medlemmar består av 887 sparbanker i 21 länder.