Kommunikations- och informationspolitik

Syftet med kommunikationen är att stöda och främja kännedomen om Sparbankens varumärke
och bidra till att upprätthålla Sparbanksgruppens företagsprofil.

Centralinstitutets styrelse godkänner Sparbanksgruppens kommunikationsprinciper. Centralinstitutets VD berättar i offentligheten om principiella ställningstaganden och de viktigaste nyheterna som gäller Sparbanksgruppen.


I Sparbanksgruppens kommunikation iakttas Finansinspektionens och EU:s anvisningar och föreskrifter samt den finska lagstiftningens (inkl. värdepappersmarknadslagen i tillämpliga delar) och regleringens krav och förvaltningsprinciper.


Utgångspunkten för kommunikationen är att ge alla intressentgrupper rättidig, tillförlitlig, snabb och öppen information om gemensamma mål, verksamheten och utvecklingen. Med hjälp av intern och extern kommunikation upprätthålls och stärks ställningen som en betydande finländsk finansgrupp, vars verksamhet baserar sig på en gedigen historia som Finlands äldsta bankgrupp.


Centralinstitutets kommunikation säkerställer att man i alla bolag inom Sparbanksgruppen handlar i enlighet med de strategiska riktlinjerna och principerna för kommunikation.