Compliance

För de samfund som hör till Sparbankernas sammanslutning är det av största vikt att den egna verksamheten följer lagen. I Sparbankernas sammanslutning följer vi alla lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.