Verkställande direktör och ledningsgrupp

Sparbanksförbundet anl:s VD:s uppgift är att i enlighet med lagen om andelslag sköta centralinstitutets löpande förvaltning, genomföra Sparbanksgruppens strategi i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter, bereda de ärenden som ska föredras för styrelsen och bistå styrelsen med beredningen av ärenden som ska föredras för förvaltningsrådet och andelsstämman.

Sparbanksförbundet anl:s officiella organisation bygger på ansvarsområden som lyder under VD.

Läs mer om Sparbankscentralen

Verkställande direktör Tomi Närhinen. 

Sparbanksgruppens ledningsgrupp samt medlemmarnas ansvarsområden:

Verkställande direktör, sparbankscentralens direktör, Tomi Närhinen
Affärsverksamhetsdirektör, Karri Alameri
Head of services, Anita Aalto

En intern kontrollfunktion, som lyder under centralinstitutets styrelse, svarar för sammanslutningens interna kontroll. Det är Tuomas Angervo som svarar för kontrollfunktionen.