Stipendiemottagare

Vi beviljar årligen stipendier till universitetens forskare
och forskningsprojekt. När stipendier beviljas betonar vi sparande och
placering samt forskning i anslutning till finansbranschen alltid när det är
möjligt.

Över en längre tid har beloppet av de stipendier som vi beviljat legat på båda sidor om 100 000 euro beroende på hur placeringarna har avkastat. Sparbankernas Forskningsstiftelses syfte är inte enbart att öka sin egendom utan vi delar ut så mycket som möjligt av resultatet till att stöda det gemensamma goda.

Ytterligare information lämnas av Sparbankernas Forskningsstiftelses ombud Niina Kuusinen, tfn 050 318 1185, niina.kuusinen@saastopankki.fi

 

Stipendiemottagare: 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Sparbankerna har varit med och byggt upp finländska organisationers och individers välstånd alltsedan Sparbanken grundades år 1822. Läs mera om Sparbankens ansvarighet.