Sparbankernas Forskningsstiftelse

Sparbankernas Forskningsstiftelse är en allmännyttig stiftelse som grundades år 1968 uttryckligen för att stöda vetenskaplig forskning.

Sparbankernas Forskningsstiftelse stöder ekonomisk, samhällelig och juridisk forskning och publikationsverksamhet kring penningmarknaden, efterfrågan på banktjänster, boende, sparande och placerande genom att årligen dela ut olika stipendier och forskningsanslag. Dessutom värnar Sparbankernas Forskningsstiftelse om sparbanksverksamhetens historia bland annat genom att driva Sparbanksmuseet som verkar i anslutning till stadsmuseet i Tavastehus.

Stiftelsens stipendier kommer från avkastningen på stiftelsens egendom. Över en längre tid har beloppet av de stipendier som vi beviljat legat på båda sidor om 100 000 euro beroende på hur placeringarna har avkastat.

Läs också om Sparbanksgruppens samhällsansvar.

Stadgar för Sparbankernas Forskningsstiftelse