Goda gärningar

Sparbankerna stödjer årligen lokalt ett flertal aktörer som behöver hjälp via kampanjen Goda gärningar. Under kampanjen ordnas en rådgivande omröstning, där vi söker förslag till lokala välgörande ändamål.
Sparbankens varumärkesbild.

Vi vill ta vårt ansvar för lokala aktörer och människornas välbefinnande

Med hjälp av kampanjen Goda gärningar stöder vi årligen många lokala aktörer som är i behov av hjälp. Som ansvariga aktörer vill Sparbankerna dela ut årligen en betydande del av sina vinstmedel för att främja finländarnas välbefinnande, istället för vinstutdelningar. Människorna får i den årliga omröstningen Goda gärningar föreslå någon som behöver lokalt stöd och utgående från detta väljer Sparbankerna donationsobjekten.

Vi berättar mera om nästa årets kampanj Goda gärningar på vår webbplats, nyhetsbrev och i våra sociala medier. 

Läs mer om vår ansvarsfullhet och läs vår ansvarsrapport.

...

Goda gärningar från årens lopp

Via våra donationsobjekt har vi fått bevittna otaliga större och mindre berättelser landet runt. Berättelser som vi vill dela med alla.