Sparbanksgruppens Ansvarsrapport 2019

Vi vill att ansvarsfullheten ska synas i allt vi gör inom Sparbanksgruppen – i vårt sätt att förhålla oss till kunder, samarbetspartner, sektorn, myndigheter och andra berörda parter. Vi publicerar årligen Sparbanksgruppens Ansvarsrapport, där vi presenterar information och nyckeltal som anknyter till ansvarsfullhet med hänvisningar till det internationella referensramverket GRI (GRI referenced).

Ansvar är en av de värderingar som styr vår affärsverksamhet

Ansvar är en av de värderingar som styr Sparbanksgruppens affärsverksamhet, vid sidan av kundorientering, samarbete och resultatrikhet. I Sparbanksgruppens Ansvarsrapport 2019 beskriver vi hur ansvarsfullheten syns i vår verksamhet. Vår ansvarsrapport baserar sig på en väsentlighetsanalys uppdaterad hösten 2019, där vi utvärderar ansvarsteman med hänsyn till Sparbanksgruppens affärsverksamhet och samhällseffekter.

Våra väsentliga ansvarsteman år 2019

Som väsentliga ansvarsteman inom Sparbanksgruppen år 2019 betraktas bland annat ansvar i de principer och rutiner som styr affärsverksamheten, ansvar i produkterna, tjänsterna och klientarbetet samt Sparbanksgruppens effekter på klimatförändringen och klimatförändringens effekter på Sparbanksgruppen.

Enligt vår strategi vill vi vara den kunnigaste och pålitligaste ekonomipartnern. Vi vill vara kända för vårt arbete för den ekonomiska välfärden i Finland. Vår mission är att främja sparsamhet och kundernas ekonomiska välfärd på ett kundnära sätt. Denna grunduppgift har förblivit densamma under hela vår nästan 200-åriga historia.

Vi arbetar lokalt och främjar den regionala välfärden

Att bära vårt sociala samhällsansvar och utveckla arbetslivet är mycket viktigt för oss inom Sparbanksgruppen. Vi är en helt inhemsk bankkoncern, och alla banker som hör till gruppen betalar skatt i Finland. Vi arbetar lokalt och främjar den regionala välfärden genom praktiska handlingar, exempelvis genom årliga Goda Gärningar-kampanjer. I kampanjen år 2019 lyfte vi särskilt fram barn och unga, och donerade medel till bland annat ungdoms- och idrottsföreningar, cancerstiftelser samt välgörenhetsorganisationer som arbetar med frivilliga krafter.

Under 2019 samarbetade vi intensivt med flera skolor och läroanstalter för att utveckla ungdomars ekonomiska kunnande och kontroll över sin ekonomi. Vi beviljade bidrag till forskare och forskningsprojekt vid universiteten via Sparbankernas Forskningsstiftelse och gjorde donationer via sparbanksstiftelserna till allmännyttiga syften på olika håll i Finland.

Ansvar är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet

Vi vill att våra kunder och samarbetspartner ska kunna lita på vårt omdöme och vår ansvarsfullhet i alla lägen. Till de grundläggande förutsättningarna för vår verksamhet hör ekonomiskt ansvar, god förvaltningssed, riskhantering samt datasäkerhet och dataskydd för våra kunder. Dessa teman utgör grunden för Sparbanksgruppens ansvarsfullhet, som ska vara i skick under alla omständigheter.

Läs Sparbanksgruppens Ansvarsrapport (på finska) 2019 här


Mer information: vastuullisuus@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välfärd. Vi vill förknippas med mod, sakkunskap och passion för ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.