Sparbankens ansvarsrapport

Vi vill att ansvarsfullheten ska synas i allt vi gör inom Sparbanksgruppen – i vårt sätt att förhålla oss till kunder, samarbetspartner, sektorn, myndigheter och andra berörda parter. Vi publicerar årligen Sparbanksgruppens Ansvarsrapport, där vi presenterar information och nyckeltal som anknyter till ansvarsfullhet med hänvisningar till det internationella referensramverket GRI (GRI referenced).
Sparbankens varumärkesbild.