Ansvar

Ansvar är en av de värderingar som styr Sparbanksgruppens affärsverksamhet, vid sidan av kundorientering, samarbete och resultatrikhet. På den här sidan hittar du information om hur det sociala ansvaret, det ekonomiska ansvaret och miljöansvaret syns hos oss inom Sparbanksgruppen.

Sparbanksgruppens ansvar syns också i kreditgivningen

"För oss är ansvar ett grundläggande värde och vi strävar efter att vara en föregångare när det gäller ansvarsfull kreditgivning.”, berättar servicechef Manu Kauppila. 
Sparbankens varumärkesbild.

Ansvarsfullt placerande i Sparbanken

Hur känner man igen ansvarsfulla placeringsobjekt? Ansvar kan betyda olika saker för var och en. Alla våra fonder följer principerna för ansvarsfullt placerande. Läs mer om våra principer och exempel i vårt sortiment av ansvarsfulla placeringsobjekt.