Sparräknaren

Till vad och hur vill du spara? Ge dina önskemål i räknaren för sparande och placerande så ser du vilket slag av placeringsobjekt som skulle kunna passa dig.
Sparbankens varumärkesbild.

Fondräknaren är inte en placeringsrekommendation eller ett råd, utan varje kund måste själv bedöma om en fond är lämplig för honom eller henne. Placeringarnas värde och den avkastning som de ger kan lika väl sjunka som stiga. Fondernas historiska utveckling och avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondräknaren är bara ungefärlig och i beräkningen har inte tecknings- och inlösenprovisioner beaktats. 

 

Vad slags sparare vill du vara?

När man börjar spara lönar det sig att börja med att gå igenom de egna målen och möjligheterna: hur mycket pengar vill du placera och vilka förväntningar på avkastning har du. Och hur lång spartid är du beredd att förbinda dig till? Ju större avkastning du är ute efter desto större risk måste du också tåla. I valet av ett placeringsobjekt som är lämpligt för dig får du hjälp till exempel av Ekonomistunden.

Ränta på ränta-effekten gynnar långvarigt sparande

Vars och ens ekonomiska situation är olika men det lönar sig alltid att spara. Ju längre spartiden är desto mera kan du dra nytta av ränta på ränta-effekten, och svängningarna på marknaden inverkar inte så mycket på dina placeringar. Redan med 50 euro kommer du bra igång med månadssparandet och du kan lätt öka på summan om du vill. 

Låt oss fortsätta att planera ditt sparande tillsammans. Boka tid så gör vi din vilja till verklighet.

Skulle du vilja få mera info om möjligheterna att spara och placera? Beställ våra tips om att spara och placera till din e-post.