Fonden Sparbanken Räntebetonad

Specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden. Neutralvikt i fonden är 80 % i räntefonder och 20 % i aktiefonder.

...