Kapitalförvaltning

Du kan lugnt låta våra proffs sköta din förmögenhet. Hos oss får du aktiv och visionär kapitalförvaltning som beaktar dina individuella behov.
Sparbankens varumärkesbild.

Erfarna investeringsproffs till din hjälp 

Allt lönar det sig inte att göra själv. När du väljer vår kapitalförvaltningstjänst får du eller ditt företag tillgång till hela vårt kapitalförvaltningsteams sakkunskap. När du låter våra experter ta hand om placeringsbesluten och marknadstolkningen frigör du dina egna resurser för annat.

Vi erbjuder dig:

  • oberoende och ansvarsfull kapitalförvaltning
  • våra portföljförvaltares och kapitalförvaltares sakkunskap för förvaltningen av din förmögenhet
  • långsiktigt och aktivt placerande snabbt reagerande på förändringar på marknaden. 
  • snabbt reagerande på förändringar på marknaden. 
     
Vill du ha diskretionär kapitalförvaltning för din förmögenhet? Lämna en kontaktbegäran  så kontaktar vi dig så fort som möjligt. 

Kapitalförvaltningens marknadsöversikt

Vad sker på marknaden just nu? Sparbankens kapitalförvaltnings marknadsöversikt analyserar marknadsläget som helhet. Sp-Fondbolags portföljförvaltare ansvarar för att sammanställa analyserna och marknadsöversikten.
Sparbankens varumärkesbild.
Sparbankens varumärkesbild.

Sparbankens marknadsöversikt

Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Vare sig du är nybörjare eller en mera erfaren investerare är marknadsöversikten gjord just för dig. Du behöver inte vara kund i Sparbanken för att delta.