Vanliga frågor om placeringar och fonder

Vad är en fond? Varför lönar det sig att placera i en fond? Kan jag spara i fonder till ett barn? Läs svaren på vanliga frågor om placering i fonder. 

Vad är en fond?

Ska jag köpa A- eller B-andelar?

Var kan jag se hur fonden klarar sig? 

Hurdan ränta betalar fonden? 

Kan man köpa en fond till ett barn? 

Kan man ge en fond i gåva?

Vilka är riskerna med att placera i fonder? 

Vilka uppgifter om fonder ska anmälas till skattemyndigheten? 

Vilka kostnader ingår i fondplacering?

Hur övervakas fonderna?

Får man något intyg över fondplaceringen?

Vad är ett förvarsinstitut?

Intressant just nu