Räntefonder

En räntefond lämpar sig för lågrisksparande eller diversifiering av investeringsportföljen. Läs mer om vårt utbud och köp räntefonder i nätbanken, boka tid hos en expert eller prova sparräknaren och se vilken fond passar dig.

Fonden Sparbanken Företagslån

Räntefonden Sparbanken Företagslån placerar sina tillgångar internationellt med effektiv spridning i företagslån med högre kreditvärdighet.

Sparbanken High Yield

Räntefonden Sparbanken High Yield passar dig om du vill sprida dina existerande placeringar och eftersträva ett bättre avkastning/risk-förhållande på lång sikt.

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta är en specialplaceringsfond för dig som vill dra nytta av tillväxten i ekonomin i tillväxtländerna och eftersträva måttlig avkastning på lång sikt.

Fonden Sparbanken Ränteportfölj

Fonden Sparbanken Ränteportfölj passar den måttliga sparare och till exempel som reservfond vid sidan av ett sparkonto. Placerar i de internationella räntemarknaderna.

Fonden Sparbanken Långränta

Fonden Sparbanken Långränta placerar i obligationslån i euro emitterade av stater. För placering på måttlig risknivå.

Fonden Sparbanken Kortränta

Sparbanken Kortränta placerar i eurodenominerade obligationer och penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanterats av offentliga samfund.