Sparbankens fonder – andelarnas värde och avkastningar

Sparbanken har flera fonder, varav många är framgångsrika även i internationella jämförelser. Bekanta dig med våra fonder och deras utveckling. De senaste värdena av Sparbankens fonder publiceras efter värdeberäkning som genomförs på eftermiddagen varje bankdag.

Kapitalförvaltningens marknadsöversikt

Hur ser det ut på marknaden just nu? Sparbankens kapitalförvalknings marknadsöversikt analyserar det ekonomiska läget som heihet. För analyserna och sammanställningen av översikten svarar Sbarbankens portföljförvaltare och kapitalförvaltare.

Sparbankens varumärkesbild.