Pensionsspara

Det lönar sig att redan under yrkeskarriären tänka på pensionstiden och hur man ska klara sig ekonomiskt. Hos oss hittar du sätt att pensionsspara som passar dig.

Sparbankens varumärkesbild.

Syftet med att pensionsspara är att komplettera det lagstadgade pensionsskyddet under pensionstiden. Genom att spara och placera en lämplig summa av din lön varje månad kan du få rikare pensionsdagar.

Med hjälp av våra experter hittar vi ett lämpligt och enkelt sätt för dig att pensionsspara.

Bättre utkomst under pensionen

Har du som mål att gå i pension tidigare? Ur Livskraft kan du ta ut besparingar månatligen redan före din lagstadgade pensionsålder. Du kan också förbättra utkomsten under pensionen genom att ta ut dina besparingar i Livskraft samtidigt som du får din lagstadgade pension.

Sparbanken Livskraft är en kombinationsförsäkring som lämpar sig för långvarigt sparande. Dessutom ger den dig trygghet vid allvarlig sjukdom.

Du kan spara på det sätt som passar dig antingen varje månad eller en större summa på en gång. Tillsammans med Sparbankens expert kan du välja den som passar dig bäst av de tre placeringskorgarna Kapitalförvaltarens Bästa.

Kom ihåg åtminstone följande när det gäller att pensionsspara:

Se hur mycket pension du tjänat in.

Arbetspensionsanstalten skickar årligen ett arbetspensionsutdrag där du ser hur mycket lagstadgad pension du hittills har tjänat in. Du kan också beställa ett registerutdrag hem eller kontrollera din pension i tjänsten arbetspension.fi.

Ju tidigare du börjar, desto bättre.

Också med en liten månatlig skumma kan du samla ihop till en stor summa innan du går i pension. Det lönar sig alltså att redan under arbetskarriären minnas att man en dag går i pension.

Ställ upp mål för sparandet.

Fundera ut med vilken månadsbudget du vill leva dina pensionärsdagar. Efter det ska du göra en kalkyl över hur mycket du borde spara varje månad och vilken avkastningsprocent du borde nå om du ska lyckas med det

Ta redan på din egen risktålighet.

Huvudprincipen är att ju större avkastning man eftersträvar, desto större är riskerna. I ekonomistunden får du reda på den risknivå som passar dig bäst och då blir det lättare att hitta placeringsobjekt som är lämpliga just för dig.

Spridning jämnar ut riskerna.

Du kan sprida ut dina besparingar genom att till exempel välja olika tillgångsslag såsom sparkonto, fonder och aktier. Ett annat alternativ är att sprida dem inom ett tillgångsslag, till exempel genom att välja olika typer av fonder som placeringsobjekt. Också tiden jämnar ut riskerna och därför lönar det sig att gynna långvarigare placeringsobjekt.

Beslut om pensionssparande ska inte fattas i all hast. Ta kontakt så hittar vi den lösning som passar dig bäst!

Fonden Sparbanken Företagslån

Räntefonden Sparbanken Företagslån placerar sina tillgångar internationellt med effektiv spridning i företagslån med högre kreditvärdighet.

Sparbanken High Yield

Räntefonden Sparbanken High Yield passar dig om du vill sprida dina existerande placeringar och eftersträva ett bättre avkastning/risk-förhållande på lång sikt.

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta är en specialplaceringsfond för dig som vill dra nytta av tillväxten i ekonomin i tillväxtländerna och eftersträva måttlig avkastning på lång sikt.

Fonden Sparbanken Ränteportfölj

Fonden Sparbanken Ränteportfölj passar den måttliga sparare och till exempel som reservfond vid sidan av ett sparkonto. Placerar i de internationella räntemarknaderna.

Fonden Sparbanken Långränta

Fonden Sparbanken Långränta placerar i obligationslån i euro emitterade av stater. För placering på måttlig risknivå.

Fonden Sparbanken Kortränta

Sparbanken Kortränta placerar i eurodenominerade obligationer och penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanterats av offentliga samfund.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.
...