Aktieplacering

Aktieplacering lämpar sig för långsiktigt placerande för den risktåliga. Via oss kan du enkelt och snabbt köpa och sälja aktier och andra värdepapper.

check

Aktieplacering har goda avkastningsmöjligheter på lång sikt.

check

Genom att noggrant sprida dina placeringar kan du fördela riskerna med att placera i aktier.

check

Du kan köpa och sälja aktier också i din nätbank.

Aktieplacering ger möjlighet till god avkastning på lång sikt

Att placera i aktier kräver att du tål risker, men det ger dig också möjlighet till god avkastning på lång sikt. På lång sikt och historiskt sett har aktieplaceringar varit det mest lönsamma placeringsobjektet.

Centralt i aktieplacering är att sprida placeringarna noggrant – i olika företag och branscher och också geografiskt.

Du kan köpa och sälja aktier också i din nätbank – till exempel hemma i den egna soffan. Aktieaffärer på andra börser kan du alltid göra på ditt närmaste kontor.

Läs också Utförande av ordrar (pdf).

Att följa marknaden aktivt är viktigt när du köper och säljer aktier – bekanta dig med vår marknadsinformationssida

Aktier kan vara ett lönsamt placeringsobjekt för placeraren men aktieplaceringarna kräver också att du aktivt följer bolagen och marknaden och att du tänker långsiktigt – det lönar sig att vara beredd att placera pengarna i åtminstone några år. Eftersom värdet på de medel du placerat i aktier på grund av kursfluktuationer kan variera betydligt lönar det sig inte att fatta placeringsbeslut kortsiktigt.

Ett bra hjälpmedel när man följer marknaden är till exempel vår sida Marknadsinformation. kan du snabbt kontrollera till exempel dagens värde på aktier och fonder och följa börsmeddelanden. 

Är du intresserad av att placera i aktier? Ta kontakt med våra placeringsexperter. 

...