Dödsboets bostadsförsäljning utan styrning och pappersexercis

Helsingforsbon Minna Lehtoranta blev änka för tre år sedan. Halva den bostad som paret ägde blev kvar i dödsboets ägo och realiseringen av den blev aktuell våren 2019. Man kunde förvänta sig tidsödande och nervkrävande byråkrati, pappersexercis och styrning med magistraten speciellt på grund av intressebevakning för en minderårig dödsbodelägares del. Men så blev det inte. Utannonseringen av bostaden, tillstånden från magistraten och försäljningen hade inte kunnat ombesörjas smidigare.

MInna Lehtoranta

– I vår blev det aktuellt att utannonsera vårt hem som till hälften hade ägts av dödsboet efter min make. Dödsbodelägare var dessutom min makes tre barn, varav vår gemensamma dotter är minderårig. Realiseringen av bostaden var det enda alternativet eftersom det inte var ekonomiskt möjligt för mig att lösa ut hälften, berättar Minna Lehtoranta.

– För att ta reda på mina lånemöjligheter och min kreditvärdighet gick jag till vårt eget kontor i Nooa Sparbank och besökte Eeva som redan under flera år skött våra bankärenden. Eeva hade också haft hand om den bostadsaffär som min man och jag gjorde för fem år sedan, fortsätter Lehtoranta.

– Eeva frågade om jag kände till Sb-Hem och om hon skulle be någon därifrån kontakta mig i samband med bostadsförsäljningen. Det lät som en bra idé, och Sari Salmela från Sb-Hem ringde mig faktiskt redan samma dag. Vi avtalade ett möte och det ledde direkt till ett uppdragsavtal, skrattar Lehtoranta till.

– Personkemin med Sari stämde så bra att jag inte ville börja styra och ställa med frågan mera. Det kändes onödigt att begära anbud från flera förmedlingsföretag. Jag tänkte att det kan inte bli bättre med någon annan.

Stort tack till Sb-Hem och Nooa Sparbank för ett sömlöst samarbete

Minna Lehtoranta berättar att hon var beredd på en vansinnig pappersexercis och styrning av varje liten detalj med magistraten under de olika faserna av upplösningen av dödsboet och bostadens försäljningsprocess.

– När ett minderårigt barn är dödsbodelägare måste varje kontouttag redogöras för och få godkänt av magistraten. I den här processen kunde jag inte heller fatta några beslut för min dotters räkning utan tillstånd från magistraten. De övervakade strängt att min dotters intressen inte skulle bli lidande vid bostadsförsäljningen, berättar Lehtoranta.

– När jag gjorde avtalet med Sb-Hem och Sari om försäljning av bostaden tog hon hand om hela pappersexercisen i samband med processen för min del. Jag hade redan i förväg överlämnat alla nödvändiga dokument till banken. Sari, som har sitt kontor med ingång bredvid banken tog tillsammans med Eeva hand om alla pappren och vidarebefordrade dem. Jag behövde inte längre gräva fram eller kopiera något. Det var mycket lättare för mig, konstaterar Lehtoranta. – Tack vare Sari, ordnade sig alla saker alltid redan första gången och vi klarade också hela processen med en enda fullmakt.

Den fyra rums lägenhet som dödsboet ägde i Vallgård i Helsingfors såldes på 10 dagar. Enligt Lehtoranta kom den snabba försäljningen inte som någon överraskning.

– Vi kunde förvänta oss att bostaden skulle säljas snabbt eftersom det är stor efterfrågan speciellt på större familjebostäder i Vallgård. I det här området säljs bostäderna på direkten om priset följer genomsnittet för området. Vi fick också vad vi begärde för lägenheten.

– Vi gjorde upp affären i mars, och vi ska flytta från lägenheten först nu i slutet av juni. Lyckligtvis var köparen flexibel beträffande vår utflyttning. Vi håller på att flytta till en hyresbostad tillfälligt eftersom den trerummare jag har köpt i det här området blir ledig först i slutet av oktober, berättar Lehtoranta. – Vårt nya hem är 30 kvadrat mindre och priset är också lägre i motsvarande grad. Tack vare lånebeslutet från Nooa Sparbank kan jag köpa lägenheten ensam i eget namn. Jag ville inte överföra min dotters arvsandel till den nya lägenheten eftersom det skulle ha krävt en oändlig pappersruljangs med magistraten.

Lehtoranta och hennes minderåriga dotter flyttar till granntrapphuset. Den tillfälliga hyresbostaden ligger också i närheten. – I själva verket flyttar vi till samma hus varifrån vi flyttade för fem år sedan, skrattar Lehtoranta till.

Med förmedlaren fungerade allt perfekt

– Jag är verkligen glad och lättad över hur enkelt allting fungerade till slut i samband med försäljningen av dödsboets bostad, utskiftningen av tillgångarna och köpet av ett nytt hem. På våren beslutade jag att jag vill ha bort frågan från dagordningen och från mina tankar före sommaren.  Dödsboets tillgångar höll på att ta slut till hösten och jag ville förbereda mig för det i tid, säger Lehtoranta. – Och här står vi nu, hela saken perfekt paketerad.

– Till slut ordnade sig allt bättre än jag ens hade vågat hoppas på, helt perfekt.

...