Kommunikationsenhetens kontaktinformation

Frågor om marknadsföring och sponsorer

viestinta@saastopankki.fi


Andra kontaktpersoner från Sparbanksgruppen till medier


Laine Spellman

 

 

 

Anne Perälä