Tänk på att uppgifterna om ditt slutliga lån kan avvika något från de uppgifter som räknaren ger. 


Hur mycket studielån behöver du? 


Börja med att ange hur mycket studielån du behöver (= beloppet av studielån per månad x studiernas varaktighet). Studielånsbeloppet per månad kan vara 650–800 euro. Klicka därefter på knappen Gör en låneansökan.


Hur mycket studielån kan du få? 


Din ålder och studieorten avgör hur mycket du kan få i studielån under ett läsår. 
Studielånsbeloppet är högst: 


  • 650 euro/mån för högskolestuderande

  • 800 euro/mån för studerande i utlandet

  • 650 euro/mån för en studerande som fyllt 18 år men som inte studerar vid en högskola

  • 650 euro/mån för en studerande som får vuxenutbildningsstöd (i hemlandet). 


Vanligtvis lyfter man studielån i två omgångar under läsåret. Om du studerar utomlands, avlägger vetenskapliga fortsatta studier, får vuxenutbildningsstöd eller om dina studier varar högst 12 månader kan du lyfta hela lånet på en gång.


Återbetalningen av lånet börjar först när du slutfört dina studier 


Under studietiden kan du koncentrera dig enbart på studierna, eftersom återbetalningen av studielånet börjar först efter att du blivit klar. Den första amorteringen ska betalas ungefär när det gått 1,5 år efter att du tog examen eller avbröt studierna.  
Har du frågor i anslutning till studielånet? Kontakta vår expert på lån eller läs mer om studielån. Mer information om studielån finns också på FPA:s webbplats.