Låneräknare

Vilka mål har du? Behöver du lån och tilläggsfinansiering för att målen ska bli verklighet? Sparbankens låneräknare hjälper dig göra upp planer och få grepp om ditt behov av finansiering som en helhet.

Tänk på att uppgifterna om ditt slutliga lån kan avvika något från de uppgifter som räknaren ger. 

Om du har ambitiösa mål ökar oftast också behovet av tilläggsfinansiering. Sparbankens låneräknare hjälper dig få grepp om lånebehovet. Börja med att bestämma hur stort lån du behöver och uppskatta hur lång tid du behöver för att betala tillbaka lånet. Du kan ange den önskade betalningsraten på fliken Månadsrat. 


Fyll i uppgifterna i formuläret och be om en låneoffert redan idag! 

Låneräknare hjälper dig konkretisera dina mål 

Vad behöver du lån för – vill du köpa en ny bil, totalrenovera hemmet eller koppla loss från vardagen? 
Låneräknaren hjälper dig förstå t.ex. hur en ändring i månadsraten påverkar den totala lånetiden. 

Hurdant lån behöver du?

Behöver du en större summa i taget eller tillskott under en längre tid? Hos oss får du snabb och flexibel engångsfinansiering till exempel för en ny bil, en bostadsaffär eller en totalrenovering av hemmet. Vid överraskande och ofta återkommande behov av extra pengar kan däremot till exempel Sparbankens Flexkredit vara en bra lösning. Läs mer om olika lån.

Lånets månadsrater 

Storleken på lånets månadsrat beror på lånetidens längd och lånets månadsprocent. Med hjälp av vår låneräknare ser du hur en ändring i ränteprocenten påverkar den totala lånetiden. 

Räntan på lånet fastställs slutgiltigt vid låneförhandlingarna. Räntan på lånet består av referensräntan och den kundspecifika marginal som läggs på den. Som referensräntor för lån används de vanligaste rörliga marknadsräntorna. Om du vill skydda dig mot höjningar i räntenivån kan du välja en fast ränta för lånet. 

När du väger olika lånealternativ bör du också tänka på den effektiva räntan på lånet. Den effektiva räntan beaktar utöver räntan också de övriga avgifterna för lånet; till exempel expeditionsavgiften när lånet öppnas och de låneskötselavgifter som tas ut i anslutning till betalningsraterna. 

När du tar ett lån hos oss går vi noggrant igenom alla kostnader och villkor som knyter an till ditt lån. 

Ansöka om lån 

När du funderar på ett lån är det viktigt att vara förutseende. Gör låneansökan i god tid – på det sättet är du redo när behovet av tilläggsfinansiering blir aktuellt.    Ansök om ett ändamålsenligt lån genom att fylla i låneansökan eller boka tid till en låneförhandling. Vid låneförhandlingen planerar vi tillsammans ett lämpligt lån för dig. Det är viktigt att vi kommer överens om lånebeloppet och villkoren och dimensionerar lånet rätt så att du inte råkar i svårigheter.

Amorteringssätt 

När vi avtalar om ditt lån fastställer vi också vilket amorteringssätt som är det bästa för dig. Det finns tre alternativa sätt att amortera: jämna rater, jämn amortering och annuitet. 

Jämna rater

Jämna rater är ett bra alternativ om du vill att lånets månadsrater hålls lika stora under hela lånetiden och du inte behöver veta den exakta lånetiden i förväg. Om referensräntan stiger förlängs lånetiden och om referensräntan sjunker blir lånetiden kortare. 

Jämn amortering

Vid jämn amortering är amorteringarna alltid lika stora men månadsratens storlek varierar efter ränterörelserna. Månadsraterna stiger om referensräntan stiger och om räntenivån sjunker minskar månadsraterna. Allteftersom kapitalet minskar med tiden, minskar också det räntebelopp som ska betalas på kapitalet. Jämn amortering är ett bra alternativ om du vill amortera ditt lån snabbt och kan betala större månadsrater i början.

Annuitet

I ett annuitetslån är alla månadsrater lika stora när lånet beviljas och man vet genast hur lång lånetiden blir. När räntan ändras, ändras också månadsraten men lånetiden är oförändrad. Annuitet är ett bra alternativ om du vill veta lånetiden i förväg och din betalningsförmåga tål en eventuell räntehöjning.

Funderar du ännu över något? Lämna en kontaktbegäran, så hör vi av oss så fort som möjligt. Tillsammans får vi ordning på dina låneärenden. 

 
Sparbankens varumärkesbild.

Vår kundtjänst hjälper dig per telefon vardagar kl. 8–20 – också som identifierad 

Du kan sköta de flesta bankärenden som kräver identifiering också i nätbanken, med nätbanksmeddelande och per telefon. Vi svarar på numret 010 773 6777 vardagar kl. 8-20. Läs också vanliga frågor till kundservicen.