Låneräknare

Låneräknaren hjälper dig att uppskatta kostnaden och återbetalningarna av ditt lån. Börja med att välja det belopp du behöver, räntan och återbetalningsperioden. Testa låneräknaren och be sedan om ett lånerbjudande från Sparbanken!

Tänk på att uppgifterna om ditt slutliga lån kan avvika något från de uppgifter som räknaren ger. 

Såhär räknar du ditt lånebehov med hjälp av låneräknaren

När du tänker köpa en bostad, kan du med hjälp av vår låneräknare räkna ut den månatliga kostnaden för lånet, eller den totala lånetiden. Du kan också räkna ut den lånesumma som passar dig bäst baserat på de månatliga kostnaderna. Låneräknaren ger dig en bra helhetsbild över dina chanser. Tänk dock på att det slutliga lånet i regel avviker lite från vad låneräknaren visar. 

Pröva låneräknaren och be sedan om ett låneerbjudande från oss. 

Klicka på Ansök nu – så kommer du vidare med att fylla i låneansökan. Att fylla i informationen går fort, och det kostar ingenting att be om ett låneerbjudande.

Välj själv eller tillsammans med våra experter det amorteringssätt som passar dig bäst

Med låneamorteringen har du tre alternativ: lån med jämna rater, lån med jämna amorteringar eller annuitetslån.

  • Lån med jämna rater är ett bra alternativ om du vill att lånets månatliga kostnader hålls samma under hela lånetiden. Du behöver alltså inte veta lånetiden på förhand. Stiger räntan, så förlängs lånetiden, och sjunker räntan så förkortas lånetiden.
  • Lån med jämna amorteringar betyder att amorteringarna alltid är samma under hela lånetiden, men att den månatliga betalningen varierar i samband med räntan. Månatliga betalningarna stiger ifall räntan stiger, och sjunker ifall räntan sjunker. Detta är ett bra alternativ ifall du vill amortera ditt lån snabbt och har möjlighet att redan vid början av lånetiden betala större månatliga avgifter.
  • Ett annuitetslån har alla betalningsrater lika stora då lånet beviljas och lånetiden bestämt från början. Ifall räntorna justeras, justeras också summan av den månatliga raten, men lånetiden hålls den samma. Annuitet är ett bra alternativ ifall du vill veta lånetiden på förhand och din betalningsförmåga tål räntejusteringar.

 

Om du inte är säker vilken typ som passar dig bäst, så hjälper våra experter dig gärna med att välja rätt amorteringssätt för just dig.

Med låneräknaren kan du testa hur räntejusteringar påverkar ditt lån.

Du kan ändra ränteprocenten och se vad det innebär i praktiken för ditt lån. Den slutliga lånesumman bestäms vid låneförhandlingarna och består av både referensränta och den kundspecifika marginalräntan. Som marginalränta används vanligtvis rörliga marknadsräntor. För att skydda dig emot räntehöjningar kan du be om en fast ränta. 

Då du funderar mellan olika lånealternativ, är det viktigt att ta reda på räntan på årsbasis. Eftersom då tas det i beaktande förutom ränta, även andra kostnader som är förknippade med lånet. t.ex. avgifter i samband med att lånet lyfts, och övriga låneskötselkostnader. Vi går igenom tillsammans med dig alla lånevillkor och kostnader. 

Bolån och vanliga frågor

Är det något du fortfarande funderar på? Kolla in vanliga frågor om lån