Bolån – vanliga frågor

Hur mycket bolån kan jag få och för hur lång tid? Vad är ett BSP-konto? Ska man betala överlåtelseskatt på det första bostadslånet? Bekanta dig med svaren på de vanligaste frågorna.

Ansöka om bolån

Hur söker man bolån?

För hur lång tid kan man få bolån?

Hur mycket bolån kan man få?

Vilka säkerheter krävs för ett bolån?

Vem kan få statsborgen?

Vad är ett BSP-konto?

Vad är Garantias bolånegaranti?

Ska man betala överlåtelseskatt för sin första bostad?

Kan man själv göra ändringar i bolånet?

Vad betyder annuitet?

Hur skiljer sig lån med jämna rater och ett lån med jämna amortreringar från varandra?

Hurdant är ett lån med en rörlig ränta?

Vad betyder Euriborränta? Och Primeränta?

Vad är lånets marginal?

Hur kan jag skydda mitt bolån?

Hur kan jag ansöka om amorteringsfrihet? 

Hur kan jag ändra lånets förfallodag? 

Vad är ett husbolagslån?

Vad menas med en arrendetomt med valfri inlösningsrätt?

...