Bolån

Vill du ha ett helt eget hem? Ansök om lån på nätet – du kan också be om en låneoffert utan nätbankskoder. Be om en låneoffert i tid så är du förberedd när du vill köpa en egen bostad.

check

Du kan ansöka om lån direkt på nätet, också utan nätbankskoder.

check

Hos oss får du hjälp med allt som hör till byte av bostad, genom vår partner Sb-Hem också med fastighetsförmedling.

check

Du kan få amorteringsfrihet på bostadslånet när du behöver det. Fråga också om amorteringsfria år och en förlängning av lånetiden.

Förnuftigt planerat, flexibelt och säkert i olika skeden av livet – ett sådant bostadslån vill vi erbjuda dig. Du kan boka en tid till vår expert för låneförhandlingar eller fylla i en låneansökan direkt på vår webbplats. 

Varför ska du ta bolån i Sparbanken?

  • Helhet. Bolånet är en del av ditt liv under hela den tid du betalar av på lånet. Därför är det viktigt att lånet har planerats vettigt och att det inte belastar din ekonomi för mycket. Tillsammans bygger vi en finansieringslösning som passar just din livssituation.
  • Flexibilitet. Tvättmaskinen pajar, vindrutan spricker eller överraskande läkarbesök – saker och ting händer. Amorteringsfria månader i lånebetalningen är helt okej. Vid behov diskuterar vi gärna också fria år eller en förlängning av lånetiden. Du kan också ta ett återbetalningsskydd på ditt bolån, med det kan du skydda dig i fall av t.ex. arbetslöshet eller sjukdom.
  • Säkerhet. Du kan skydda ditt lån mot räntehöjning. Fast ränta betyder att du för lånet kommer överens om en period med fast ränta, då räntan på lånet hålls oförändrad i till exempel 3, 5 eller 10 år oberoende av marknadsräntornas fluktuationer. För att skydda återbetalningen av lånet och din ekonomi kan du välja också Låneskydd

Skaffa ett lånelöfte i förväg – det binder dig inte till något

Den bostad som passar dina behov perfekt är det ofta också någon annan som vill ha. Fyll i en bolåneansökan på nätet i god tid så kommer du igång med bolånet. Vi träffar dig gärna också ansikte mot ansikte så kan vi diskutera dina bostasärenden. Lämna en kontaktbegäran så återkommer vi snarast.

Ett lånelöfte är bara en offert så du har ännu inte förbundit dig att ta lånet. När du har ett lånelöfte klart kan du ge en offert på bostaden också snabbt – och få den bostad du fastnat för.

Bolåneräknaren visar hur stort lån du behöver

Hur stort lån du behöver beror på priset på den bostad du tänkt köpa och på hur mycket egna besparingar och placeringar du kan använda till att betala bostaden. På det totala lånebeloppet inverkar också lånetiden och hur mycket du kan amortera på lånet varje månad. Du kan uppskatta hur stort bolån du behöver med låneräknaren som finns i övre kanten av sidan – samtidigt kan du fylla i också en låneansökan.

Bolån för upp till 30 år

För att få lån måste du ha betalningsförmåga och också säkerheter, av vilka den bostad du köper är den primära. Tilläggssäkerheter kan vara t.ex. egna besparingar, en bostad, värdepapper eller en borgen som någon annan person ställer. Du kan också söka statsborgen för ditt bolån.

Har du ett BSP-konto? Läs mera om BSP-lån

Att BSP-spara är en bra kanal till att köpa ett eget hem. BSP-kontot är avsett för 15–39-åringar som planerar att köpa sin första bostad. När du har sparat minst 10 procent av bostadens pris och de övriga BSP-villkoren uppfylls kan du få ett bolån i Sparbanken för den återstående delen. BSP-lånets ränta är förmånligare än en vanlig bolåneränta och du får statens räntestöd för de 10 första låneåren. Läs mera om BSP-lån här.

Sb-Hems fastighetsmäklare säljer ditt hem – eller hjälper dig att hitta ett nytt

Letar du fortfarande efter den rätta? Vår riksomfattande partner Sb-Hems fastighetsmäklare hjälper dig att hitta ett nytt hem eller att sälja din nuvarande bostad. Lämna en kontaktbegäran till Sb-Hems fastighetsmäklare.

Bolåneräntan

Räntan på bolånet bildas av den valda referensräntan och den kundspecifika marginal som läggs till den. Till ett bolån kan man också välja fast ränta, där räntan hålls oförändrad fastän marknadsräntorna skulle ändras. 

För bolånet kan man som referensränta välja euriborränta eller Primeränta. Av dessa är euribor den klart vanligaste i nya bolån.  På den kundspecifika marginalen inverkar bland annat de säkerheter du kan ställa, hur du skött tidigare lån och din kundrelation i Sparbanken. Marginalen är bankens andel av den totala räntan och den täcker bankens driftskostnader och den risk som beviljandet av lånet medför. 

Marginalen är kundspecifik och bestäms tillsammans med banken. På marginalen inverkar bland annat de säkerheter som ställs för lånet, låntagarens betalningsförmåga och kundrelation i Sparbanken. Marginalräntan är oförändrad under hela lånetiden om inte annat överenskoms.

Du bestämmer till vilken ränta det lån du lyfter ska bindas till. Tillsammans går vi noggrant igenom lånets totala kostnader innan du lyfter lånet men du kan läsa mera om olika räntor också under vanliga frågor. 

Oroar du dig för att räntorna ska stiga? Läs mera om våra ränteskyddsprodukter.

Du kan skydda ditt lån ifall räntorna stiger genom att för lånet välja fast ränta eller genom att ansluta en räntekorridor till ditt lån. 

Ta reda på kostnaderna för lånet

Vid sidan av räntorna ska man alltid när man ansöker om lån fråga vilka andra kostnader som tillkommer för köpet av bostaden och lånet. Kundrådgivaren berättar mera om avgifterna och deras storlek.

...

Amortera bolån 

Amorteringsfrihet kan sökas direkt på nätet

Låneskydd hjälper dig att betala lånet i överraskande situationer

Krediter och lån från Sparbanken för att finansiera anskaffningarna i ditt liv

Bolån

Vill du ha ett eget hem? I Sparbanken kan du ansöka om ett lån som passar just dina behov och din livssituation. Pröva också vår låneräknare för att utreda ditt lånebehov.

BSP-lån

BSP-lånet erbjuder flera fördelar till personer som köper sin första bostad – till exempel en förmånlig ränta och statligt stöd ifall räntorna stiger.

Billån

Be om en lämplig finansieringslösning av oss när suget efter en ny bil slår till. Bekanta dig även med billåneräknaren.

Lån till placeringsbostad

Kan bostadsinvestering vara någonting för dig? En bostad är ett långvarigt investeringsobjekt som ger möjlighet till hyresinkomst, värdestegring och skatteplanering.

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

Renoveringslån

Är det dags att byta ut tapeterna eller behöver badrummet totalrenoveras? Du kan förverkliga både små och stora planer med ett renoveringslån.

Flexkredit

Renovering, en ny laptop eller en semesterresa – flexkredit är en kontinuerlig reservfond som fungerar som buffert vid plötsliga och större utgifter.

Fast ränta

Räntorna är fortfarande låga, men hur länge? Du kan välja fast ränta på ditt lån och då hålls rän-tesatsen oförändrad under hela perioden.

Studielån

Med hjälp av ett studielån kan du helt koncentrera dig på dina studier och kan börja tjäna pengar tidigare. Studielånet är ett statsgaranterat lån som du börjar betala tillbaka först när du avslutat studierna.

Konsumtionskredit

Köpa bil, renovera hemma, åka på semester … en konsumtionskredit hjälper dig med livets små och lite större anskaffningar.

Byggnadslån

Är ditt mål att bygga ett eget hus? Börja resan till det egna hemmet med en kostnadskalkyl för bygget och med att skicka in en låneansökan

Räntekorridor

Vill du stabilisera räntan på ditt lån? När du väljer en räntekorridor bestäms en högsta och lägsta räntesats för ditt lån.

Du får fram prislistan när du skriver staden eller namnet på den lokala Sparbanken och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.