Bostadsinvestering guide

Är du intresserad av en investering som

  • är konkret
  • ger jämn avkastning
  • har liten risk
  • är människonära
  • är lönsam också med lånepengar
  • är möjlig med små besparingar?
  • Att bostadsinvestera är ett unikt sätt att öka sin förmögenhet. Det är konkret och människonära. Det är inte många investeringsformer där man kan se fram emot en lika säker avkastning på lång sikt.

Sparbankens guide Bostadsinvestering 2017 ger dig ett heltäckande informationspaket om vad som är på gång inom bostadsinvesteringar och hjälper dig att ta dina första steg som bostadsinvesterare. Ladda ner guiden och anslut dig samtidigt till Sparbankens avgiftsfria ekonomiskola. Med hjälp av den får du per e-post goda tips, digitala guider och artiklar som hjälper dig att bli förmögnare och förverkliga dina drömmar som gäller pengar.