Kapitalförvaltningens marknadsöversikt

Hur ser det ut på marknaden just nu? Sparbankens kapitalförvaltnings marknadsöversikt analyserar det ekonomiska läget som helhet. För analyserna och sammanställningen av översikten svarar Sparbankens portföljförvaltare och kapitalförvaltare.
check

Utvecklade länder och USA som drivkrafter för tillväxt. (MARKNADSÖVERSIKT 5/2021)

check

AKTIER: Företagsledningens framtidsutsikter är uppmuntrande. (MARKNADSÖVERSIKT 5/2021)

check

RÄNTOR: Inflationsförväntningarna har ökat i jämnt takt. (MARKNADSÖVERSIKT 5/2021)

"Tillväxtutsikterna för världsekonomin har fortsatt att förbättras i takt med att USA och Europa öppnar sina ekonomier. Senast anslöt sig OECD till dem som har höjt sina tillväxtprognoser. I sin senaste prognos förväntar sig organisationen att världsekonomin kommer att öka med 5,8 procent under året. Tidigare i mars ansåg IMF att ekonomierna växer med 6 procent. Båda prognoserna visar att den ekonomiska tillväxten kommer att bli måttligare och vara 4,4 procent 2022. Utvecklade länder, och särskilt USA, driver på tillväxten. I USA har, förutom centralbankens lätta penningpolitik, regeringens stödpaket för ekonomin varit omfattande och gynnat även andra ekonomier. Utsikterna för den globala ekonomin har inte ens försvagats av den andra vågen av coronaviruset i Indien. "

- Ilkka Laru, ränteförvaltare, Sb-Fondbolag

Teman i kapitalförvaltningens marknadsöversikt

Sparbankens kapitalförvaltnings marknadsöversikt ger en helhetsbild av marknaden sett ur olika vinklar.

Marknadsöversikterna som publiceras varje månad innehåller standarteman. Kapitalförvaltningens veckorapport kan koncentrera sig också på bara en del av temana. 

1. Det allmänna ekonomiska läget

Hur ser det ekonomiska läget i världen ut just nu och vart är det på väg? Vilka är de största trenderna och mest bestämmande händelserna inom ekonomin? Och vilka allmänna risker finns i sikte? Marknadsöversikten börjar med en allmän översikt som sammanfattar det ekonomiska nuläget i världen.

2. Det ekonomiska läget i USA

USA är en ekonomisk jätte och det som landet gör och hur ekonomin rör sig där påverkar direkt och indirekt hela världens ekonomi. Därför ingår det också i den månatliga marknadsöversikten en översikt över de senaste vändningarna i den amerikanska ekonomin.

3. Det ekonomiska läget i Europa

Hur står det till med Europas ekonomi? Och vilka är de viktigaste händelserna inom ekonomin som påverkar hela Europas ekonomi? Kapitalförvaltningens marknadsöversikt ger ett sammandrag av det som hänt i Europa under den senaste tiden.

4. Aktier

Hur är läget på aktiemarknaden just nu? Hur har det gått och vilken utveckling kan man vänta sig? I rapporten kan du bekanta dig med nuläget på aktiemarknaden. 

5. Räntor

Hur ser det allmänna ränteläget ut? Vilka länder klarade sig på räntemarknaden och var ägde en nedgång rum? Hur utvecklades de korta räntorna? Och de långa räntorna? Översikten sammanfattar också de senaste förändringarna på räntemarknaden.

6. Allokeringen av Sparbankens placeringar

Placeringarnas allokering, dvs. förhållande till varandra optimeras ständigt enligt förändringarna på marknaden och framtidsprognoserna. Här ser du hur Sparbankens placeringar nu är viktade, till exempel förhållandet mellan aktier och ränteplaceringar.

7. Månadens fond

I kapitalförvaltningens varje marknadsöversikt lyfter vi också upp en fond ur vårt fondurval. Här är det fråga om våra kapitalförvaltares val av en aktuell fond som beaktar marknadsläget.

 

Är du intresserad av att placera eller av våra kapitalförvaltningstjänster? Ta kontakt.