Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, detta är ett tillgänglighetsutlåtande för Sparbankens webbplats

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.saastopankki.fi/ och skrevs/uppdaterades den 15 december 2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation

Situationen gällande den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Otillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller inte ännu kraven till alla delar

 • Hanterbar: Webbplatsens tillgänglighet

  Otillgängligt innehåll och brister i det

  Tillgängligheten på webbplatsen saastopankki.fi har bedömts av en extern expertorganisation. På webbplatsen saastopankki.fi hittades utvecklingsbehov som anknyter till tillgänglighet i fråga om följande:

  – tangentbordsstödets funktion

  – stöd för skärmläsare

  – kontraster

  – navigeringar

  – PDF-filernas tillgänglighet.  Enligt expertorganisationens rapport gäller de viktigaste av dessa navigeringen med tangentbordet och skärmläsarens funktion. Korrigerande åtgärder utförs för närvarande, och största delen av de viktigaste korrigeringarna blir klara senast i februari 2021 (inkl. PDF-filernas tillgänglighet, som hör till en större helhet och även anknyter till våra övriga tjänster, såsom nätbanken).

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.1.1 Tangentbord

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

saavutettavuus@saastopankki.fi

På annat sätt

Vänligen kontakta vår kundtjänst i frågor om kundrelationen. Kontaktkanalerna finns på adressen www.saastopankki.fi/sv-se/kundservice/kontaktkanaler

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland ges mer information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet

Korrigerande åtgärder utförs för närvarande, och största delen av de viktigaste korrigeringarna blir klara senast i februari 2021 (inkl. PDF-filernas tillgänglighet, som hör till en större helhet och även anknyter till våra övriga tjänster, såsom nätbanken).

Vi erbjuder stöd för användare för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga

Kontaktkanalerna finns på adressen www.saastopankki.fi/sv-se/kundservice/kontaktkanaler