Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, detta är ett tillgänglighetsutlåtande för Sparbankens nätbank

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Sparbankens nätbank och skrevs/uppdaterades den 11 december 2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation

Situationen gällande den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Otillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller inte ännu kraven till alla delar

 • Möjlig att uppfatta: Otillgängligt innehåll och brister

  Otillgängligt innehåll och brister i det

  Alla obligatoriska fält är inte markerade som obligatoriska. (WCAG 1.3.1) Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Fältet för inmatning av säkerhetskod/bekräftelsekod saknar en beskrivande etikett. (WCAG 1.3.1) Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i januari 2021.

  Tabellernas struktur förblir inte läsbar i alla tabeller.
  I avsnittet om placering finns tabeller vars struktur inte är läsbar för användare av skärmläsare. (WCAG 1.3.1) Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Vissa tabeller används i uppställningar, exempelvis: Lånets uppgifter, Räntor och månadsrater, Låneansökan, Kortansökan. (WCAG 1.3.1) Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i januari 2021.

  Vissa tabeller används i uppställningar, exempelvis: en del tabeller som anknyter till Placeringar och Sparförsäkringar. (WCAG 1.3.1)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  I vissa tabeller är innehållet indelat i flera tabeller, och hänvisningen till tabellens rubrikrad bevaras därför inte i hela tabellen. Exempelvis tabellen för återbetalningsrater för lån är sådan. (WCAG 1.3.1)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i januari 2021.

  Det finns brister i tabellernas rubriker, exempelvis: Kortansökan. (WCAG 1.3.1)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i januari 2021.

  Förstoring av texten upp till 200 % fungerar inte på alla sidor. (WCAG 1.4.4)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  En del av innehållet uppfyller inte ännu till alla delar kraven på responsivitet. (WCAG 1.4.10)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Responsiviteten har inte ännu kontrollerats i mobilvyn. (WCAG 1.4.10)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
  • 1.4.4 Ändring av textstorleken
  • 1.4.10 Responsivitet
 • Hanterbar: Otillgängligt innehåll och brister

  Otillgängligt innehåll och brister i det

  Tidsgränsen uppfyller inte tillgänglighetskraven. (WCAG 2.1.1)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  I vissa vyer är kryssrutan på en ologisk plats. Användaren vet inte vad valet av kryssrutan gör, exempelvis: Betalningsmallar, Material, e-fakturor, Underskriftsbegäranden (WCAG 2.1.1)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Man kan inte navigera till alla formulärelement endast med hjälp av tangentbordet, exempelvis: ansökningar. (WCAG 2.2.1)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Tooltips är inte tillgängliga. (WCAG 2.2.1)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  På vissa sidor som innehåller formulär flyttas tangentbordets fokus inte automatiskt till det första elementet i formuläret. (WCAG 2.4.3)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i januari 2021.

  Alla länkar har inte förverkligats så att det utifrån länkens text, sammanhang och utseende är lätt att avgöra länkens syfte, exempelvis: Inloggningssida, Ansökningar, e-fakturor, Avtal kom kontoutdrag, alla länkar som anknyter till Sparande. (WCAG 2.4.4)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Man kan inte navigera till varje funktion via två olika rutter. Tjänsten saknar sidkatalog. (WCAG 2.4.5)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Rubriker och etiketter saknas i tjänsten, exempelvis: Kortansökan, Material, Räntor och månadsrater, Namngivning av lån, Kontotransaktioner till fil. (WCAG 2.4.6)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.1.1 Tangentbord
  • 2.2.1 Justerbar tidsgräns
  • 2.4.3 Fokusordning
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
  • 2.4.5 Flera olika sätt
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • Begriplig: Otillgängligt innehåll och brister

  Otillgängligt innehåll och brister i det

  På vissa tvåspråkiga sidor saknas språkangivelse. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i januari 2021.

  Hanteringen av felanmälningar på sidan Mina uppgifter uppfyller inte tillgänglighetskraven. (WCAG 3.3.1)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Rubriker och etiketter saknas i tjänsten, exempelvis: Kortansökan, Material, Räntor och månadsrater, Namngivning av lån, Kontotransaktioner till fil. (WCAG 3.3.2)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Alla länkar har inte förverkligats så att det utifrån länkens text, sammanhang och utseende är lätt att avgöra länkens syfte, exempelvis: Inloggningssida, Ansökningar, e-fakturor, Avtal kom kontoutdrag, alla länkar som anknyter till Sparande. (WCAG 3.2.4)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  I felanmälningar beskrivs inte alltid felet i tillräcklig omfattning, och en del felanmälningar saknar roll. (WCAG 3.3.1)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Alla obligatoriska fält är inte markerade som obligatoriska. (WCAG 3.3.2)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Alla anvisningsuppgifter för formulären har inte inkluderats i etiketten. (WCAG 3.3.2)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i mars 2021.

  Fältet för inmatning av säkerhetskod/bekräftelsekod saknar en beskrivande etikett. (WCAG 3.3.2)
  Tillgänglighetsbristerna åtgärdas i januari 2021.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.1.1 Sidans språk
  • 3.1.2 Språk för del av sida
  • 3.2.4 Konsekvent identifiering
  • 3.3.1 Identifiering av fel
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter och instruktioner
 • Robust: Otillgängligt innehåll och brister

  Otillgängligt innehåll och brister i det

  Allmänt om användning av skärmläsare och webbläsare

  skärmläsaren NVDA läser bokstäver som romerska siffror. Exempelvis säkerhetskoden C2, skärmläsare läser den som 102.

  Funktioner i webbläsaren Edge som inte fungerar med skärmläsare:
  – Tabellens ordningslänkar är inte beskrivande. Skärmläsare läser inte aria-describedby-attribut.
  – Skärmläsare läser låneansökans navigering som tom
  – Skärmläsare läser inte automatiskt felanmälningar

  funktioner i webbläsaren Firefox som inte fungerar med skärmläsare:
  – Skärmläsare läser inte automatiskt felanmälningar
  – Tillgänglighetsgranskningen och testningen av avsnitten Lån, Kort, Placeringar och Inställningar pågår fortfarande.
  – Tillgänglighetsförändringar och testning på sidan Mina uppgifter är ännu ogjorda.
  – All dokumentation i nätbanken finns inte ännu i tillgänglig form.
  – HTML-kodens slutgiltiga kvalitet har ännu inte kontrollerats. (WCAG 4.1.1)

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.1 Parsing

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

saavutettavuus@saastopankki.fi

På annat sätt

Vänligen kontakta vår kundtjänst i frågor om kundrelationen. Kontaktkanalerna finns på adressen www.saastopankki.fi/sv-se/kundservice/kontaktkanaler

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland ges mer information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet

Vi strävar efter att åtgärda tillgänglighetsbristerna senast i april 2021.

Vi erbjuder stöd för användare för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga

Kontaktkanalerna finns på adressen www.saastopankki.fi/sv-se/kundservice/kontaktkanaler