Respons till utomstånde

Om du vill ge kundrespons ber vi dig i första hand kontakta oss. Respons kan du till exempel ge med vår responsblankett. Om du vill kan du också kontakta utomstående instanser.

Kontaktuppgifter till utomstående instanser 


Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors
09 6850 120 
www.fine.fi

Konkurrens- och konsumentverket
PB 5, 00531 Helsingfors
029 505 3000 (växel)
www.kkv.fi

Konsumenttvistenämnden 
PB 306, 00531 Helsingfors
029 566 5200 (växel)
www.kuluttajariita.fi
 
Finansinspektionen

PB 103, 00101 Helsingfors
09 183 51 (växel)
www.finanssivalvonta.fi