Vanliga frågor om mobilapplikationen Sparbanken Identifiering

Är det säkert att identifiera sig med mobilen? Kostar det något? Läs våra vanliga frågor om appen Sparbanken Identifiering.

Anvisning med bilder för ibruktagning (pdf)

Användarproblem

I appen visas texten "Klar" - vad gör jag till näst? 

När jag försöker lägga till en apparat kommer meddelande "för många användarprofiler", vad ska jag göra?

Jag gav PIN-koden fel och Sparbankens Identifieringsapp låste sig. Vad ska jag göra? 

Identifieringsappen låste dig, kan jag ändå använda nyckelkodskortet i pappersformat som normalt? 

Jag försökte ta i bruk identifieringsappen med nätbankskoderna men de har låst sig. Vad ska jag göra?

Kan jag använda identifieringsappen om jag har fått den traditionella identifieringen som fungerar med nyckelkodskortet att låsa sig? 

Kan jag öppna ett låst lösenord med identifieringsappen?

Kan man öppna en låst identifieringsapp med tjänsten för att öppna låsta bankkoder?

Mina nätbankskoder är borta, vad ska jag göra?

Vad ska jag göra om jag tappar mitt nyckelkodskort eller min smarttelefon som jag har laddat ner identifieringsappen i? 

Varför kan jag inte använda identifieringsappen med min Windows-smarttelefon? 

Allmänt om Sparbanken Identifiering

Vad är Sparbanken Identifiering? Till vad behöver jag den?

Med vilka apparater fungerar Sparbanken Identifiering?

Är det säkert att använda identifieringsappen?

Kostar det något att använda Sparbanken Identifiering?

Vad kan jag göra med appen Sparbanken identifiering?

Hur identifierar man sig med identifieringsappen?

Kan jag använda identifieringsappen i Sparbankens mobilbank?

Hur bekräftar jag transaktioner och betalningar med identifieringsappen? 

Kan flera personer använda samma identifieringsapp?

Kan jag använda samma identifieringsapp i flera enheter?

Jag vill inte längre använda identifieringsappen. Hur tar jag den ur bruk?

Hur gör jag ifal jag vill byta lösenord på Sparbankens identifieringsapp?

Vad gör jag ifall jag inte kommer ihåg lösenordet för Sparbanken Identifieringappen?

Ta i bruk Sparbankens Identifieringsapp

Hur tar jag i bruk Sparbanken Identifiering?

Måste jag börja använda Sparbankens identifieringsapp?

Kan jag fortfarande använda mitt nyckelkodskort i pappersform?

Jag tog i bruk Identifieringsappen. Vad gör jag med nyckelkodskortet? 

Hur gör jag med Sparbankens Identifieringsapp när jag byter mobil?

Biometri för appen Sparbanken Identifiering

Jag har tappat min smarttelefon i vilken jag hade tagit i bruk Sparbanken Identifiering-appens biometriska identifiering, vad ska jag göra?

Vad betyder biometrisk identifiering?

Är det säkert att använda biometrisk identifiering?

Är inloggning och bekräftelse av transaktioner med biometrisk identifiering tillräckligt giltigt?

Med en hurdan enhet kan jag ta i bruk funktionen för biometrisk identifiering?

Varför kan jag inte använda fingeravtrycksigenkänning på min enhet trots att den uppfyller kraven som beskrivs ovan? 

Får jag ta biometrisk identifiering i bruk på enheter som används gemensamt av flera personer?

Får jag ta biometrisk identifiering i bruk om andra personers fingeravtrycks- och/eller ansiktsigenkänningsuppgifter finns sparade i min enhet?

Får jag överlåta enheten till en annan person om jag har tagit i bruk ansiktsigenkänning på enheten?

Vad händer om nya fingeravtrycksuppgifter läggs till i min enhet?

Får banken tillgång till mina biometriska uppgifter (fingeravtryck och ansiktsdrag)?

Kan jag använda biometrisk identifiering om jag har flera användarprofiler i Sparbanken Identifiering-appen?

Var kan biometrisk identifiering användas?

Varför kan jag inte bekräfta betalningar med hjälp av biometrisk identifiering?

Varför är identifieringsappens biometriska identifiering inte i bruk när jag använder den i samband med Sparbanken-mobilappen?

Vad är skillnaden mellan Sparbanken-mobilappens biometriska identifiering och Sparbanken Identifiering-appens biometriska identifiering?

Är det nödvändigt att använda biometrisk identifiering?

Hur kan jag ta i bruk biometrisk identifiering?

Kan biometrisk identifiering inaktiveras efter att den har tagits i bruk?

Kan jag inaktivera biometrisk identifiering i nätbanken?

Har du fått ett sms om aktivering av appen Sparbanken Identifiering?

Jag fick ett sms trots att jag inte håller på att aktivera identifieringsappen, vad ska jag göra?

Jag fick ett sms i samband med att jag aktiverade identifieringsappen, vad ska jag göra?

Varför fick jag inget sms när jag aktiverade appen Sparbanken Identifiering?

Varför skickas ett sms när man aktiverar identifieringsappen?

...