Hälften borta. Hur skulle du klara dig?

Om du blir arbetslös eller allvarligt sjuk? Vi står på din sida. Boka tid till en kostnadsfri Ekonomistund, så hittar vi en lösning som svarar mot just dina behov och din situation.
check

VET DU VAD DU HAR I INKOMST DÅ DU ÄR SJUK ELLER ARBETSLÖS? Med hjälp av låneskydd och regelbundet sparande gör du det möjligt för vardagen att fortsätta även i en ny situation.

check

TVÅ FLUGOR MED EN SMÄLL – LÅNGVARIGT MÅNADSSPARANDE LÖNAR SIG VID SIDAN AV ETT LÅN. ENLIGT VÅR SPARBAROMETER ÄR 73 % AV SPARARNA NÖJDA MED BESLUTET ATT BÖRJA SPARA.

check

Hur kan du göra upp en personlig budget och hur mycket av din inkomst kan du spara och var? Välkommen till Din ekonomi i fokus.

Förbered dig inför ekonomiska överraskningar

Vi vill ta hand om dig, oberoende av hur det går. Under en ekonomistund pratar vi med dig om din ekonomi och planerar framtiden tillsammans. Du får en lösning som passar just dig och din situation och som ger dig trygghet och planmässighet i ditt liv.

Känner du till dina inkomster om du blir sjuk eller arbetslös?

Eller om det händer något oförutsett? Sjukdom eller arbetslöshet gör att ekonomin förändras. Det är bra att känna till att man både kan och bör förbereda sig inför även sådana situationer. Vi har sammanställt en uppskattning av inkomstrelaterad dagpenning i olika inkomstgrupper (brutto). Hur ser din situation ut?

Långvarig sjukledighet/arbetslöshet påverkar ekonomin: 
Uppskattning av inkomstrelaterad dagpenning i olika inkomstgrupper (brutto)
 
lön   2 000 € / mån  3 000 € / mån  3 500 € / mån   5 000 € /mån
sjukdagpenning  1 417 € 1 872 € 1 973 € 2 277 €
arbetslöshetsdagpenning  1 242 € 1 676 € 1 821 € 2 107€

Grunddagpenningen är i genomsnitt 724 €/mån. (utan förhöjningar)

Spara vid sidan av ett lån

Det lönar sig att spara även under lånetiden. Den ekonomiska situationen är olika för var och en och därför är det viktigt att ställa sparmålen enligt den egna ekonomin. Att månadsspara vid sidan av ett lån är ofta långsiktigt sparande som effekten ränta på ränta gynnar. När spartiden är lång inverkar snabba och kortvariga fluktuationer i ekonomin allt mindre på helheten, det vill säga det sparade beloppet. 

Se hur du kan spara

På vilket sätt planerar du att spara eller placera? Med hjälp av sparräknaren kan du testa olika alternativ och se hur det månatligen sparade beloppet, avkastningsförväntningarna och spartiden inverkar på det totala sparbeloppet. Ange ditt mål i sparräknaren och se resultatet.

Räknaren är inte en placeringsrekommendation eller ett råd, utan varje kund måste själv bedöma om en fond är lämplig för honom eller henne. Placeringarnas värde och den avkastning som de ger kan lika väl sjunka som stiga. Historiska utveckling och avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Räknaren är bara ungefärlig och i beräkningen har inte tecknings- och inlösenprovisioner beaktats.

I vilket skick är din ekonomi, jämfört med andras?

Vad anser du om din ekonomi idag? Jämför den med andra finländares ekonomi genom att utföra ett kort test. När du har svarat på frågorna ser du en beskrivning av olika delområden i din ekonomi. Du kan enkelt se vad du behöver utveckla i din ekonomi och vad du bör göra för att lyckas.  
Testa din ekonomi nu. www.saastopankki.fi/testaa-taloutesi

Våra produkter för din trygghet

Vi är ditt stöd i olika livsskeden och situationer. Vi erbjuder dig trygghet och omsorg samt möjlighet att vara förberedd och bli rik. Läs mer om de alternativ som svarar mot dina behov och kontakta oss. Vi står på din sida.