Är kortet borta?

Om ditt kort försvinner eller stjäls ska du genast meddela om saken.

Spärra Sparbankens kort

- ring genast bankernas spärrtjänst (24 h/dygn) 020 333, från utlandet +358 20 333. När du ringer behöver du inte komma ihåg numret på ditt kort, det räcker med att ge din personbeteckning.

Spärra Eurocard-företagskort

- ring spärrtjänsten (24 h/dygn) 0800 155 777, från utlandet +358 800 1 55777.

Kortet slutar genast fungera när du anmält det försvunnet. Samtidigt upphör ditt ansvar om någon använder ditt förkomna kort.

Om ditt kort blir stulet ska du komma ihåg att du utöver att spärra kortet också ska göra en polisanmälan.