Valutakurser för korttransaktioner och valutaräknare

När du betalar ett köp eller tar ut kontanter i någon annan valuta än euro, räknas kursen om till euro med den partikurs för valuta som Visa använder med ett tillägg på 2,75 %. Kursen bestäms enligt den dag då transaktionen förmedlas till Visa.
Du kan enkelt omvandla de köp du gjort i en annan valuta till euro med Visa Europes engelska valutaräknare.

 

Visa - valutaräknare

Så här använder du valutaräknaren:

  • I punkten "My card is in" väljer du Euro (EUR)
  • I punkten "My Transaction was in" väljer du i vilken valuta köpet gjordes.
  • I punkten "Conversion fee" ska du ge 2.75 (OBS! använd punkt, inte kommatecken)
  • I punkten "Purchase amount" ska du ge köpets summa i den lokala valutan.
  • Klicka på "Calculate exchange rate".