Sparkonto

Öppna ett separat konto i din nätbank och en reservkassa för kommande planer. Att öppna ett konto för besparingar lönar sig också av säkerhetsskäl – på det sättet finns det inte för stora summor på det bankkort som är kopplat till kontot.

Sparbankens varumärkesbild.
check

Att spara på konto är det riskfriaste sättet att spara.

check

Du får tillgång till pengarna när du behöver dem.

check

Du kan öppna ett spardepositionskonto utan avgift i din nätbank.

Spara på sparkonto – reservkassa för dina framtida anskaffningar

Viktigast med sparandet är att börja. För små summor finns inte, eftersom tiden och rätt sorts sparande alltid gör det lönsamt. Vårt sparkonto säkrar en jämn avkastning på dina insättningar utan några extra risker.

Regelbundet sparande – gör en upprepad betalning till ditt sparkonto 

På sparkontot kan du spara till ett särskilt mål eller hålla det som en buffert vid oväntade utgifter. Det enklaste sättet att spara är att göra det till en upprepad betalning i nätbanken. Dina medel växer obemärkt eftersom de automatiskt flyttas till säkerhet från ditt brukskonto. Ett extra skydd är att det inte går att koppla ett kort eller betalningstjänster till sparkontot.

Räntan på sparkontot 

Den ränta som betalas på sparkontot står i relation till det allmänna ekonomiska läget. Dvs. när räntorna nu är låga är också räntan på sparkontot låg.

Fördelar med sparkonto 

  • Du får enkelt tillgång till pengarna på ditt konto när du behöver dem.
  • Att öppna ett spardepositionskonto är smart också av säkerhetsskäl. På det sättet har du inte mera pengar än vad som behövs på det brukskonto som bankkortet är kopplat till. 
  • Ett spardepositionskonto är det riskfriaste sättet att spara. Men minns ändå att också den förväntade avkastningen är mycket låg jämfört med andra sparformer, till exempel fonder.
  • Spardepositionskontot omfattas av insättningsgarantin så pengarna på ditt konto är i säkerhet.  

Sparkonto eller ändå till exempel BSP-konto?  

Ett sparkonto är säkert men avkastningsförväntningarna låga. Därför kan ett mera målinriktat sätt att spara, till exempel ett BSP-konto som siktar på köpet av den första bostaden, vara en god lösning. 

Vill du veta mera om att spara? Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att börja eftersom vi först gör en Ekonomistund där vi kartlägger din risktålighet och riskvilja.

Villkor i anslutning till spardepositionskonton

Läs också de här

BSP-konto och bostadsinvestering

Är ditt mål att köpa ett första eget hem? Om du öppnar ett BSP-konto när du är 15–39 år får du många förmåner och ett tydligt och klart sparprogram för att förverkliga din plan.

Värdeandelskonto

Du behöver ett värdeandelskonto för att förvara elektroniska värdepapper som ETF-fonder eller aktieoptioner. Till kontot kopplas alltid också ett skötselkonto.

Gemensamt konto

Matinköp, gemensamma försäkringar och lån, hyra och bolagsvederlag, inredning … ett gemensamt konto gör det lättare att sköta den gemensamma ekonomin.

Brukskonto

Ett brukskonto är ett konto för inkomster och dagliga betalningar som passar alla. Du kan ansluta ett betalkort, nätbanken och e-fakturor till kontot.

Konto till barn

Lär ditt barn så tidigt som möjligt att det är viktigt att spara. Det första steget till sparande är att öppna ett eget konto till barnet.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.
...