Konto för hyresgaranti

Öppna ett konto för gyresgarantin när du hyr en lägenhet. Där hålls garantin i säkert förvar.

check

En jämlik säkerhet för hyresgarantin som övervakas av banken.

check

Hyresvärden har rätt att lyfta garantin för eget bruk i på förhand överenskomna situationer.

check

Hyresgarantin är insättningsgaranterad.

En hyresgaranti som betalas på förhand är ofta ett villkor för hyresförhållandet. Med garantin tryggar hyresvärden sin ekonomi om hyresgästen försummar sina plikter.

Vanligtvis motsvarar hyresgarantin 1–3 månaders hyra. Det säkraste stället för hyresgarantin är ett konto för hyresgaranti som skapats för detta ändamål.

Kontot för hyresgaranti är rättvist för båda parterna

  • Hyresgästen erhåller garantin jämte räntor efter att hyresförhållandet upphört, om hyresförhållandet har förlöpt oklanderligt.
  • Garantin är i säkert förvar då hyresgästen inte kan lyfta garantipengarna under hyresförhållandet.
  • Hyresvärden får lyfta hyresgarantin endast om hyresgästen har bevisligen låtit bli att betala hyra eller skadat bostaden.
  • Hyresgarantin är insättningsgaranterad, det vill säga återbetalningen garanteras även om banken eventuellt har betalningssvårigheter.

Hur fungerar kontot för hyresgaranti?

Kontot för hyresgaranti öppnas av hyresgästen. På kontot insätts en summa som hyresvärden och hyresgästen kommit överens om och som motsvarar minst tre månaders hyra.

Efter detta pantsätts insättningen. Pantsättningen blockerar hyresgästens tillgång till kontot under hyresförhållandet. I detta syfte undertecknar hyresgästen och banken ett meddelande om garanti för hyresavtalet. Det undertecknade meddelandet skickas till hyresvärden.

När hyresförhållandet upphör och hyresvärden konstaterat att hyresgästen skött sina plikter, kompletterar hyresvärden pantsättningsmeddelandet med sin egen underskrift. När banken får meddelandet upplöses pantsättningen och insättningen frigörs till hyresgästen.

Om hyresvärden däremot konstaterar att hyresgästen har försummat att betala hyra eller orsakat skada, kan hyresvärden lyfta garantin åt sig själv.

Vill du öppna ett konto för garantihyra? Boka tid till kontoret, så sköter vid det! Ta även med dig det undertecknade hyresavtalet.

...