BSP-konto och bostadsinvestering

Är ditt mål att köpa ett första eget hem? Ett BSP-konto kan du öppna om du är 15–39 år. När du har sparat minst 10 % av bostadens pris får du i Sparbanken lån till de resterande 90 % – förmånligare än den vanliga bolåneräntan.

Sparbankens varumärkesbild.
check

Du får en bra och skattefri ränta på dina BSP-besparingar.

check

Flexibelt sätt att spara, du kan hålla paus vid behov.

check

Som BSP-sparare får du statens stöd för ditt lån och lägre ränta.

BSP-kontot är lönsamt 

 • Bra och skattefria ränteintäker
 • 1 % ränta på insättningen.
 • Dessutom betalar vi retroaktivt en tilläggsränta på 2–4 %, om du uppfyller BSP-kontots villkor dvs. du når sparmålet och köper en bostad. Tilläggsräntan betalas för de fem första insättningsåren
 • Den ränta som betalas på besparingarna är skattefri
 • Räntan och tilläggsräntan räknas in i sparbeloppet
 • lägre låneränta och statens stöd

Vad är BSP-sparande?

Med ett BSP-konto når du lättare målet som lycklig ägare av ett nytt hem. När du har sparat minst 10 procent av bostadens köpepris kan du få lån för den resterande delen från Sparbanken. Du kan öppna ett BSP-, dvs. ett bostadsparkonto, om du är 15–39-år och inte tidigare har ägt 50 % eller mer av en bostad. 

Med ett BSP-konto kan du rentav bli ägare till din första bostad på två år

Det lönar sig att börja BSP-spara fastän det ännu inte är aktuellt att skaffa en första bostad. Sparandet är lättare i små rater under en längre period, men som snabbast kan du nå ditt mål på redan två år. Dessutom får du en bättre ränta än på ett vanligt konto. BSP-sparandet binder dig inte i något skede till att köpa en bostad utan du kan avbryta avtalet om du vill.

Spara på BSP-kontot varje månad – eller håll emellan en paus

Du sätter in pengar på ett BSP-konto med en eller tre månaders mellanrum. Oberoende av hur ofta du väljer att sätta in pengar under perioden på tre månader – alltså ett kvartal – måste sparsumman vara minst 150 euro. Du kommer alltså igång med bostadssparandet redan med 50 euro i månaden! 


Du måste göra insättningar i minst åtta kvartal. Som snabbast uppfyller du målet alltså på två år. Spartiden behöver ändå inte vara enhetlig, utan du kan vid behov hålla lediga perioder. 

Det finns ingen tidsgräns för BSP-sparande, men tilläggsräntan betalas bara för de fem första insättningsåren.

 Spartakt  Varje månad  Med 3 månaders mellanrum
 Minimiinsättning  50€  150€
 Maximiinsättning  1000€ 3000€

Du kan göra ändringar i ditt BSP-konto

Bostadssparande sker över en lång tid. Under den tiden kan det ske förändringar i planerna men eventuella förändringar är inget hinder för att fortsätta BSP-spara.

Under spartiden kan du
 • ändra på sparmålet och planen
 • kombinera två skilda avtal
 • dela upp ett avtal med flera personer
 • flytta över BSP-avtalet till en annan bank.

Ifall du hittar den bostad du vill ha redan innan ditt sparmål är uppfyllt men ändå har över hälften av ditt sparmål på 10 procent kan du köpa bostaden med hjälp av ett tillfälligt bostadslån. När du uppfyller ditt sparmål betalar du bort din tillfälliga finansiering med ditt BSP-lån.

Om du skaffar en bostad innan du har minst hälften av sparbeloppet sägs avtalet upp och du kan inte utnyttja BSP-förmånerna. 

Visakort som  förmån för BSP-spararen

När du sparar på ett Bsp-konto i Sparbanken kan du få ett kreditkort med en kreditgräns på 2 000 euro, om du är minst 18 år gammal och besparingarna på ditt Bsp-konto uppgår till minst 7 000 euro. Om Bsp-kontoavtalet har två parter är båda berättigade till ett personligt kreditkort. Någon särskild minimispartid för att få ihop 7 000 euro finns inte, avtalsvillkoren för Bsp-kontot fastslår ändå ett maximisparbelopp på 3 000 euro/kvartal.

Beställ vår avgiftsfria digitala guide för förstabostadsköparen

Vill du vara bättre förberedd när du ska köpa din första bostad? Beställ vår avgiftsfria guide som ger dig information om bl.a. 

 • dina finansieringsalternativ vid köpet av ditt första hem
 • vilka saker man måste beakta när man väljer ett hem
 • hur man känner igen en bra fastighetsmäklare
 • låneprocessen, räntor och återbetalningen av lånet
 • samt andra frågor kring bostadsköp som är bra att veta.

Varför lönar sig ett BSP-lån?

Villkoren för statsborgen är till många delar förmånligare för den som BSP-sparar. Den andel av lånet som statsborgen omfattar kan vara 90 % av bostadens anskaffningspris. Utan BSP-avtal är den högst 85 %. När BSP-villkoren fylls behöver du inte betala borgensavgiften på 2,5 % på statsborgen.

Jämför skillnaderna nedan.

  Vanlig sparare
 
BSP-sparare
 
 Största låneandel av bostadens pris som du kan få statsborgen för  85 % 90 %
 Statsborgens maximala andel av lånet (max 50 000 €)  20 %  25 %
 Priset för statsborgen  2,5 % 0 %
 

Du får statligt räntestöd under de 10 första åren. Om bolåneräntan stiger under den tiden till över 3,8 % betalar staten 70 % av den överskridande räntan.

Låter det komplicerat? Ingen fara, vi berättar gärna mera och räknar ut hur du kan BSP-spara utgående från din situation.

BSP-lånets storlek och tidsgräns 

Den maximala storleken på BSP-lånet beror på den köpta bostadens läge. Det maximala BSP-lånet för en bostad är alltid lika stort, oberoende av om den köps av en eller två BSP-sparare.

Helsingfors: 215 000 €
Esbo, Grankulla och Vanda:
160 000 €
Tammerfors, Åbo:
140 000 €
Övriga Finland:
120 000 €

Ett BSP-lån beviljas för högst 25 år.

Ett tilläggslån om BSP-lånet inte räcker till

Om bostaden du planerar att köpa är dyrare än BSP-lånets maximisumma kan du ansöka om ett BSP-tilläggslån. För en del av tilläggslånet kan du få statsborgen vilket gör det lättare att ordna med den säkerhet som saknas. Statsborgen är högst 25 procent av lånebeloppet, ändå högst 50 000 euro.

Spara till bostad med hjälp av ett BSP-konto – titta på videon

Ett BSP-konto är för många en väg till det första egna hemmet. Se vilka erfarenheter Mikael och Lotta har av att köpa bostad, av BSP-konto och BSP-lån – och av ett helt vanligt bolån som de tog som komplement till BSP-lånet. 

Vill du veta mera om BSP-kontot och bostadssparande? Ta kontakt

Villkor för bostadssparpremiekonto

Läs också de här

Värdeandelskonto

Du behöver ett värdeandelskonto för att förvara elektroniska värdepapper som ETF-fonder eller aktieoptioner. Till kontot kopplas alltid också ett skötselkonto.

Gemensamt konto

Matinköp, gemensamma försäkringar och lån, hyra och bolagsvederlag, inredning … ett gemensamt konto gör det lättare att sköta den gemensamma ekonomin.

Brukskonto

Ett brukskonto är ett konto för inkomster och dagliga betalningar som passar alla. Du kan ansluta ett betalkort, nätbanken och e-fakturor till kontot.

Konto till barn

Lär ditt barn så tidigt som möjligt att det är viktigt att spara. Det första steget till sparande är att öppna ett eget konto till barnet.

Sparkonto

Det lönar sig att sätta in också små summor på sparkontot. Där är pengarna trygga utan några extra risker. Fråga mer på Sparbanken.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.
...