Juridiska tjänster

Vill du bestämma över din förmögenhet med ett testamente, vill du ha hjälp med att sälja eller köpa en bostad eller kanske sköta en avliden närståendes affärer? Vänd dig till Sparbankens juridiska tjänster, när du behöver hjälp med förmögenhetsförvaltning eller familjerättsliga frågor.
Sparbankens varumärkesbild.

Våra juridiska experter hjälper dig med viktiga frågor i olika skeden av livet

  • Hos oss får du testamenten och intressebevakningsfullmakter som följer bestämmelserna.
  • Juridiska experttjänster vid uppgörande av köpebrev och i bostadsaffärer.
  • Vi hjälper dig med det praktiska också i sorgens stund.

Fatta beslut om din egendom och hur dina ärenden ska skötas redan i dag

Vem vill du att ska sköta dina ärenden när du själv inte längre kan det? Och vem vill du att ska få din egendom, som gåva eller arv? Vi hjälper dig att se till att dina önskemål beaktas till exempel med en intressebevakningsfullmakt eller ett testamente.

Bostadsaffärer och avtal om bostadsegendom

Har du tänkt sälja en bostad eller ett stycke jord? Behöver du hjälp med att hyra ut en investeringsbostad? När det blir aktuellt att göra upp ett köpebrev eller hyresavtal eller bestyrka ett köp ska du vända dig till oss.

Vid förlust av en närstående finns vi där som hjälp

Att sköta bankärenden är kanske inte det man först tänker på om man förlorar en närstående. I Sparbanken hjälper vi dig också i de här situationerna. Vi hjälper med dödsboets bankärenden och bouppteckningen. Vi upprättar också arvsskiftesavtal och sköter delgivning av testamente.

Vill du ha hjälp med juridiska frågor? Ta kontakt så kommer vi överens om ett möte. 

Intressant just nu