Tidigare sålda aktieobligationen

Bekanta dig med våra tidigare sålda aktieobligationer. Aktieobligationen är ett lätt, tillfälligt och låg risk investeringssätt.

Sparbankens varumärke bild.

Sparbanken Placeringsobligation Ansvarsfull Framtid

Sparbanken Placeringsobligation Läkemedelsindustrin

Sparbanken Placeringsobligation Finland

Sparbanken Placeringsobligation Infrastruktur Avkastning

Sparbanken Placeringsobligation Global III

Sparbanken Aktieobligation Finland

...