Lantbruksfinansiering

Har du tänkt bli jordbrukare? Eller behöver du finansiering för investeringar på gården? Ta kontakt med våra experter så hittar vi den finansieringslösning som lämpar sig bäst för dig.

Valet av finansieringslösning börjar med att man identifierar behoven. Vid vårt möte går vi tillsammans igenom den finansiering du behöver och även gårdens framtidsutsikter och dina planer och kalkyler. På det sättet hittar du säkert det bästa alternativet för gårdens behov – vare sig du behöver driftskapital, säsongsfinansiering eller investeringar.

Företagskonto med kredit

Ett företagskonto med kredit säkerställer att driftskapitalet räcker till vid kortvariga och säsongsartade finansieringsbehov. Med hjälp av kontot säkerställer du gårdens likviditet i alla lägen.

Fördelar med ett företagskonto med kredit:

  • Kontot fungerar som gårdens betalningsrörelsekonto och alla tjänster för betalningsrörelsen kan kopplas till det.
  • Betalningar som kommer till kontot minskar kreditsaldot.
  • Du kan lyfta kredit från kontot upp till den avtalade limiten.
  • Krediten är ständigt tillgänglig.
  • Du betalar ränta endast på den utnyttjade delen av krediten.

Flexibelt lån i banken

Ett rätt dimensionerat lån är ett bra sätt att finansiera gårdens investeringar och driftskapital. Med ett lån kan du finansiera såväl kortvariga behov som investeringar på längre sikt. Avtala om ett lån som motsvarar de behov din gård har och om närmare villkor för lånet med din egen Sparbank. Återbetalningsprogrammet dimensioneras enligt dina behov och gårdens likviditet. Vid behov kan du få flexibla amorteringar genom att förlänga lånetiden eller avtala om amorteringsfria perioder.

Priset på ett banklån består av den ränta som betalas på lånets kapital samt avgifter i anslutning till skötsel och lånelyft. Gårdens ekonomiska ställning, framtidsutsikter samt den säkerhet som ställs för lånet påverkar också totalprissättningen.

Räntestödslån

För en del av investeringarna kan du också få räntestödslån eller bidrag. Våra experter hjälper dig med ansökningarna.

Räntestödslånet beviljas av banken. Kom ihåg att du inte kan starta det projekt som får stöd förrän du fått ett beslut av NTM-centralen. Bifoga bankens lånelöfte till din investeringsansökan.     

Avbetalning och leasing

Du kan finansiera en investering också med ett avtal om avbetalning. Anskaffningen utgör säkerhet för lånet så du behöver inga andra säkerheter. 

Om du väljer leasing som finansieringsform för en investering, ingår du i praktiken ett långt hyresavtal. På det sättet binds inte gårdens kapital till ägande.

Låneskyddet hjälper vid överraskande situationer

När man planerar hur gården ska utvecklas är det viktigt att sköta om att man själv och familjen orkar och att ekonomin fungerar också i oväntade situationer. Sparbankens Låneskydd ger skydd till exempel om den som ska betala tillbaka lånet blir allvarligt sjuk, oförmögen att arbeta eller avlider.

 

Nyttiga länkar i anslutning till gårdens finanser:

Skatteförvaltningen,
Jord- och skogsbruksministeriet,
Landsbygsverket,
MTK
ProAgria


Behöver du finansiering för gårdens verksamhet? Boka tid till din närmaste bank.