Finanssipakotteet ja maksujen seuranta

Finanssipakotteilla tarkoitetaan pakotteiden kohteena olevien tahojen varojen jäädyttämistä. Pakotteilla pyritään estämään sellaisten tahojen rahoittamista ja varojen käyttöä, joiden nähdään olevan uhka kansainväliselle turvallisuudelle. Tällaisia ovat esimerkiksi rikollis- ja terroristijärjestöt sekä niiden jäsenet. 

Kansallisten jäädyttämispäätösten lisäksi YK:n turvallisuusneuvosto ja EU asettavat finanssipakotteita, joita kaikkien EU:n alueella toimivien pankkien on noudatettava. Lisäksi pankit voivat harkintansa mukaan pyrkiä noudattamaan muidenkin finanssipakotteita asettavien tahojen vaatimuksia.

Me Säästöpankissa tarkistamme asiakkaidemme maksut finanssipakotteiden kohteena olevia tahoja vastaan. Maksuliikenteen seuraaminen on yksi keinoista, joilla voimme varmistua, että täytämme lakisääteiset velvoitteet ja ettei maksuja välitetä pakotteiden kohteena oleville tahoille. 

Lisätietojen kysyminen maksuista on pankeille pakollista 

Pakotelainsäädännöstä ja kansainvälisistä maksujenvälityskäytännöistä johtuen myös maksujen perusteita selvitetään yhä tarkemmin ja maksun lopullinen perillemeno saattaa edellyttää asiakkaalta tarkempia selvityksiä maksun suorittamisen jälkeen. Pankeilla on oikeus vaatia lisätietoja maksusta ja ryhtyä tarvittaessa pakotteiden määräämiin jatkotoimenpiteisiin.

Maksujen pakotelistatarkistukset ja niihin liittyvät jatkotoimenpiteet lisätietopyyntöineen voivat viivästyttää maksusi käsittelyä. Pyrimme hoitamaan selvittelytilanteet mahdollisimman tehokkaasti välttääksemme viivästyksiä maksujen käsittelyssä.

Kansainvälinen pakotetilanne ja tiettyihin maihin liittyvät riskit saattavat estää maksujenvälityksen kokonaan joihinkin maihin. Voit lukea lisää maksamisen maarajoituksista täältä.

Kirjoittamalla tiedot maksulle huolellisesti nopeutat sen käsittelyä 

Voit myös itse joiltain osin vaikuttaa siihen, pysähtyykö maksusi selvittelyyn vai ei.  Huolehdithan, että maksuiltasi löytyy aina saajan täydellinen nimi ja informatiivinen viestitieto, mikäli kyse ei ole viitteellisestä maksusta.

Tutustu maksamisen ohjeisiin:

Ohjeet henkilöasiakkaille

Ohjeet yritysasiakkaille

 

Ajankohtaista