Rikkomuksista ilmoittaminen

Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvissa yhteisöissä arvostetaan vapaaseen tiedonkulkuun kannustavaa ympäristöä. Varmistaakseen toiminnan kannalta kriittisten tietojen saannin Säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisö on perustanut järjestelmän, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemansa vakavat rikkeet. 

Ilmoitettavia tietoja ovat esimerkiksi epäilyt rikkomuksista liittyen finanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin tai määräyksiin sekä epäilyt rikkomuksista luottolaitoksen sisäisiin toimintaohjeisiin (mm. luottolaitoslainvastainen toiminta, arvopaperilain rikkominen esim. sisäpiiritiedon väärinkäytös, pankkisalaisuuden tai tietosuojalainsäädännön rikkominen). Rikkomuksista ilmoittamisten osalta Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluville yhteisöille on laadittu erillinen toimintaohje.

Katso myös:

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?
Sisäpiiritiedon käsittely
Hyvän liiketavan periaatteet
Eturistiriidat